Bestuur

Prof. Dr. Koen Goethals * (voorzitter)

Philippe Ruysschaert * (ondervoorzitter)

Arsène Van Eenaeme * (ondervoorzitter)

Raf Burm * (secretaris)

Jurgen Content * (penningmeester)

Eliane van Alboom * (erevoorzitter)

Kris Coenegrachts

Ivo Carlens

Jean Trembloy

Kris Devroede

Dominique Verté

Raymond Vervliet

Paul Pataer

Marc De Coninck

Pierre Steenhoudt

Etienne Vercarre

Trudy Ernste

Robert Claes

Geert Lefebvre

Gilbert Roegiest

Karin Temmerman

Geert Van Goethem

Lien Van De Velde

Mia Reynaert

Tarik Fraihi

*zijn lid van het dagelijks bestuur