Bestuur

Prof. Dr. Koen Goethals * (voorzitter)

Philippe Ruysschaert * (ondervoorzitter)

Arsène Van Eenaeme * (ondervoorzitter)

Raf Burm * (secretaris)

Jurgen Content * (penningmeester)

Eliane van Alboom * (erevoorzitter)

Coenegrachts Kris *

Ivo Carlens *

Jean Trembloy *

Kris Devroede

Dominique Verté

Raymond Vervliet

Paul Pataer

Marc De Coninck

Roland Laridon

Marc Mortier

Pierre Steenhoudt

Jan Truyts

Marc Vermeersch

Etienne Vercarre

Trudy Ernste

Robert Claes

Geert Lefebvre

Gilbert Roegiest

Karin Temmerman

Geert Van Goethem

*zijn lid van het dagelijks bestuur