Media

De nieuwe dng valt binnenkort in uw brievenbus! 
Hieronder leest u alvast het edito:


Het klassenloze podium

Marxisme en Slam Poetry. Het mag dan wat vreemd klinken, de gelijkenissen zijn er. Misschien ligt het aan het diverse publiek die beide aantrekken, aan hun waardering voor de straatcultuur, aan de vaak (maar niet steeds) geëngageerde teksten die beide produceren, of aan de overredingskracht waarmee beide het podium bestormen. Alvast dat hebben ze gemeen.

Maar kunnen we ook verder gaan en het historisch materialisme vergelijken met de dialectiek van een slammer op een podium, ergens te lande. De poëet, die eerst afgezonderd en in stilte zijn productiemiddelen ter hand neemt en zijn wereld op papier schetst, die in een aaneenschakeling van bewuste en toevallige ingevingen nieuwe gedachten creëert, waarna hij de retorische berg beklimt om vol overgave zijn woorden over de mensen uit te storten en daarbij zichzelf te vernietigen. Want wat uitgesproken is, verandert de wereld.

Wat uitgesproken is, verdwijnt.

Karl Marx en Slam. De ene bestaat 200 jaar, het andere 40.
Onderbouw en bovenbouw. Theorie en praktijk.

Misschien vindt u het antwoord wel bij An Leenders (Creatief Schrijven) die jaarlijks het BK Slam Poetry organiseert, of bij Jan Dumolyn (UGent), politiek geëngageerd historicus en Karl Marx-kenner. In de middenpagina’s schetst ook regisseur Stefaan Van Brabandt zijn wereld met Marx, of misschien hoeft u het zelfs zo ver niet te zoeken en leest u in de WIT ZWARTE wereld van Giovanni…

De antwoorden laat ik aan u over. De vragen stellen wij.

Caroline De Neve