Anseele en het Gentse carnavalfeest

Armand Sermon (VF Kortrijk) schreef al meerdere boeken en papers bij elkaar. Zijn geliefde onderwerpen zijn het carnaval èn Julius Caesar. Momenteel heeft hij net een nieuwe paper afgewerkt: “Eedje Anseele versus Gents Carnaval”, over de strijd rond het voortbestaan van het Gents carnaval. Een belangwekkend werk voor wie geïnteresseerd is in carnaval, de sociaaldemocratie en Anseele. Deze paper is te verkrijgen bij ons of je kunt hem simpelweg downloaden op https://howest.academia.edu/Ar....


Vastenavondbanket

Vastenavondbanket. Keuken met gerechten en eters, drinkers, dansers. Omgeving PIETER BREUGHEL DE JONGE (1564-1638)

Korte inhoud Eedje Anseele versus Gents Carnaval

Aan het Gentse carnaval bestaan nog slechts enkele fragmentaire herinneringen. Doorgaans wordt aangenomen dat de teloorgang van het carnavalsfeest te wijten is aan de druk van de kerk en haar burgerlijke vertegenwoordigers. Sinds de kerstening van onze gewesten zijn er inderdaad preken en verordeningen bekend van kerkvaders en missionarissen tegen de maskerades. En dit blijft zo tot in de recentste tijden. Toch is het niet enkel de kerk, ook andere maatschappelijke instanties hebben eeuwenlang een felle strijd gevoerd tegen dit volksfeest. Zelfs folkloristen zagen het carnaval liever afgeschaft. Dat ook de sociaaldemocratie een jarenlang volgehouden campagne voerde tegen het carnaval lokt meestal enige verwondering uit. Dat jaarlijkse feest had en heeft een reële volkse basis. Men veronderstelt dat de Gentse socialisten er bijgevolg niet afwijzend tegenover stonden. Echter, de realiteit is anders. Aan het einde van de negentiende eeuw is de sociaaldemocratie in Gent in volle opgang onder impuls en leiding van EDWARD ANSEELE. Dit is een echte volkstribuun die door zijn aanhangers EEDJE wordt geheten. Zijn politieke strategie richt zich op de uitbouw van een coöperatieve economie die de financiën oplevert voor de partijpolitieke organisatie van de arbeiders. Er ontstond een complex van winkels, coöperatieve bedrijven, vakbonden, mutualiteiten, culturele en sportieve verenigingen, jongeren- en vrouwenorganisaties. Deze microkosmos heette Vooruit. In korte tijd werd dit de machtigste beweging van Gent. De tempels van de Gentse arbeidersbeweging domineren nog altijd de Vrijdagsmarkt en de Bagattenstraat. ANSEELE zelf werd uiteindelijk burgemeester van de stad wat hem toeliet een doelstelling van tientallen jaren ver te realiseren: de afschaffing van het carnavalsfeest.