VF verliest een fotograaf (en bestuurslid)

Het plotse overlijden van Marc De Coninck op donderdag 14 januari heeft ons allemaal sterk aangegrepen.

Marc Bijgesneden3

Marc was niet alleen een trouwe en geëngageerde vrijwilliger in onze vereniging, hij was bovenal een warme man. Iemand die het socialisme kon uitdragen in woord en daad. Als bestuurslid van Vermeylenfonds Nationaal kon hij als geen ander een gemoedelijke sfeer in de organisatie brengen. Hij kon zeer goed discussies ontmijnen en ze relativeren. Hij was ook een tijdlang penningmeester van de vereniging.
Na zijn pensioen maakte hij veel tijd vrij voor vrijwilligerswerk en zijn grote passies, waaronder fotografie. Hij was lid van de fotografie-kern van het Vermeylenfonds, de Roode Oogjes. 

Niettegenstaande dat Marc afgelegen woonde in het noorden van de provincie vormde hij een breed netwerk van sociale en progressieve mensen. Op die manier was hij ook steeds betrokken bij het afdelingswerk.

Zijn warm hart zal ons verder inspireren. Zijn foto's voor de Roode Oogjes en het Vermeylenfonds zijn van onschatbare waarde en vormen een blijvende getuigenis die we zullen koesteren.

We verliezen een belangrijke schakel in ons netwerk... dankjewel voor wie je was, Marc.

namens medewerkers, vrijwilligers en bestuurder van Vermeylenfonds onze gevoelens van medeleven aan familie en vrienden.

Frederik Dezutter

Zijn warm hart zal ons verder inspireren

Onze goede vriend Marc De Coninck is plots overleden, in zijn woning in Watervliet.

Het moet zowat begin de jaren zeventig geweest zijn dat onze wegen elkaar kruisten. Marc was medeoprichter van de afdeling Vermeylenfonds Waarschoot en bleef trouw en actief bestuurslid tot op vandaag. Hij was het die onze activiteiten jaar na jaar met passie op foto vastlegde. Hij was het die met een kritische blik onze programmatie mee vorm gaf. Hij was het die genoot van onze gezellige bijeenkomsten en onze weekends.

 Marc,

jouw laatste woorden hebben we niet gehoord,

maar jouw beeld leeft minzaam voort.

Marc, jij was een mooi mens!

Eliane, Johan, Kristine bestuur Vermeylenfonds Lievegem/Waarschoot.