Nieuwbakkers delen met herbakkers

Eigenlijk zijn we allemaal migranten, de ene komt van dichterbij, de andere van wat verder.

Het  is vandaag nog moeilijk om een familie te vinden die niet te maken had met migratie, emigratie, immigratie, remigratie. Deze ervaringen bieden een uniek kader om specifieke leerdoelen te bereiken en de educatieve en sociale waarde is enorm.

2018 wordt ook het Europees jaar van het cultureel erfgoed, het moment dus om te werken met verschillende doelgroepen waarin immaterieel erfgoed een centrale plaats krijgt.

De publicatie Nieuwbakkers delen met Herbakkers wil niet enkel mensen met een migratieachtergrond maar ook Eeklonaars met ervaringen met nieuwe inwoners van Eeklo een plaats geven binnen de groeiende aandacht voor erfgoed  in het algemeen en de verrijking hiervan in het bijzonder. Immaterieel erfgoed is het geheel van wat de Eeklonaars zijn, maken en registreren. Mensen verzamelen verhalen, verhalen verzamelen mensen. Immaterieel erfgoed als bindende kracht.

18 03 06 10

© Marc De Coninck


De nieuwe bewoners, de Nieuwbakkers van Eeklo zijn daar ook onderdeel van. Ze verrijken de stad via kunst, cultuur en het culinair aanbod. We willen hen de mogelijkheid bieden om daar mee in te delen. Dit kan gebeuren onder de vorm van een geschreven verhaal, poëzie, tekeningen, foto’s,  kunstwerken, traditionele streekgerechten. Aan de “Herbakkers”  vragen we om te vertellen hoe zij deze nieuwe burgers hebben leren kennen, wat ze van elkaar hebben geleerd, wat ieders wensen en verzuchtingen zijn.

Via interviews komen we tot een deelproces van nieuwkomers met stadsgenoten. Dit resulteert in een publicatie en tentoonstellingAchteraf zijn er workshops, lezingen en begeleide bezoeken gepland.

Dit project is een samenwerking tussen Vermeylenfonds Eeklo, Marc De Coninck (fotograaf), Soraya Libert en Maryam Ashrafinia