Vermeylenf( )nds steunt schoolproject in Togo. Wie helpt mee?

Project voor de bouw in 2019 van een schooltje, bestaande uit drie klaslokalen in het dorp Kpalou, regio Bassar, Togo. Onderwijs vormt de hoeksteen voor de ontwikkeling van een land in het algemeen, en van Togo in het bijzonder! Vandaar het initiatief om samen met de dorpelingen, in eerste instantie de ouders van Kpalou, een bakstenen school te bouwen, met muren en een dak van golfplaten.

Verwoeste Apatame

Het huidige schooltje is een apatame, dit is een soort open houten kiosk, bekleed met een dak van stro. Tijdens het regenseizoen - van mei tot november - kunnen de lessen er niet doorgaan, blijven de kinderen noodgedwongen thuis en krijgen ze geen onderwijs. Met als bijkomend gevolg dat er na zo’n lange periode van sluiting van de school veel kinderen definitief afhaken. Maar ook : regen en wind zorgen er ieder jaar opnieuw voor dat dit schooltje telkens zo goed als volledig wordt vernietigd.

Voor alle duidelijkheid : de regering voorziet niet in middelen voor dergelijke kleinschalige dorpsschooltjes, het dorp zelf is arm en de financiële middelen ontbreken volledig.

We kiezen voor een eenvoudig, functioneel en haalbaar project. Op die manier is er geen sprake van voorafgaandelijk grondig studiewerk, noch van de opmaak van architectonisch verantwoorde plannen vooraleer de werkzaamheden kunnen beginnen.  Nee, de dorpsbewoners zoeken de mensen bijeen die kunnen meewerken, daarna het materiaal, en dan beginnen ze er gewoon aan.  Zij hebben trouwens al zoveel ervaring met het bouwen van hun eigen huisjes dat ze daarvoor  geen getekende plannen nodig hebben.  De stenen maken ze zelf uit de klei van de rivier, het hout voor het gebinte groeit in het bos. De werkkrachten zijn de ouders zelf, en moeten derhalve ook niet worden betaald.

Wij willen nog dit jaar drie klaslokalen bouwen. Op die manier zullen niet minder dan tachtig kinderen het volledige schooljaar lager onderwijs kunnen volgen.

Steunen kan op het rekeningnummer BE50 0011 2745 2218 van het Vermeylenfonds, met omschrijving 'GIFT'. Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar.

Wil je graag meer weten over het project, stuur dan een mailtje naar eliane.bonamie@telenet.be, lid van Vermeylenfonds Waarschoot.