Nieuwe school in TOGO krijgt vorm!! :-)

​Project voor de bouw in 2019 van een schooltje, bestaande uit drie klaslokalen in het dorp Kpalou, regio Bassar, Togo.

Onderwijs vormt de hoeksteen voor de ontwikkeling van een land in het algemeen, en van Togo in het bijzonder. Vandaar het initiatief om samen met de dorpelingen, in eerste instantie de ouders en leerkrachten van Kpalou, een  bakstenen school te bouwen, met muren en een dak van ijzeren golfplaten. Op die manier kunnen de tachtig kinderen  lager onderwijs blijven volgen.

Voor alle duidelijkheid: de regering voorziet niet in middelen voor dergelijke kleinschalige dorpsschooltjes, het dorp zelf is arm en de financiële middelen ontbreken volledig. Om het haalbaar te houden, hebben we gekozen  voor een eenvoudig, kleinschalig en functioneel  onderwijsproject, met een sterke betrokkenheid van de  dorpelingen.

Op die manier was  er geen sprake van voorafgaandelijk grondig studiewerk, noch van de opmaak van architectonisch verantwoorde plannen vooraleer de werkzaamheden konden beginnen.  Zij hebben trouwens  zoveel ervaring met het bouwen van hun eigen huisjes dat dit overbodig is.  De ouders en leerkrachten  zoeken de mensen bijeen die kunnen meewerken en  ze beginnen er gewoon aan. In ruil voor het gepresteerde werk krijgen zij  die meehelpen aan de bouw van het schooltje, voedsel. De stenen maken ze zelf uit de klei van de rivier, het hout voor het gebinte groeit in het bos, de golfplaten worden aangekocht in de  stad, waardoor  er  heel wat transport en dito kosten bij komen.

De ouders en leerkrachten, onder supervisie van onze Togolese contactpersoon Daniel Makou Manadou, zijn midden 2019  begonnen met de fundering, het plaatsen van de steunpilaren en binnenmuren en het vernieuwen van het dak.

Fundering School

Opbouw School

Schooltje

In een tweede fase, die zo snel mogelijk na de lockdown door de Covid-19 pandemie wordt opgestart, zullen zijmuren in kleisteen worden opgetrokken. Bij de afwerking van het schooltje (derde fase), zal er een vloer gegoten worden, zullen de klaslokalen  geschilderd worden en zal de verdere vernieuwing van de infrastructuur (o.a. borden)  gebeuren.

We blijven uiteraard optimistisch en hopen dat er tegen de komende vakantieperiode (juli-augustus)  opnieuw materialen kunnen worden aangekocht en dat de bouwactiviteit zal hervat worden. We weten dat de inwoners van Togo veel levens-optimisme, levenskracht en dynamiek hebben en dat ze elkaar als één grote familie steunen!

Wij blijven via de sociale media in contact met Daniel Makou Manaoudo, onze contactpersoon, en hopen nog dit jaar het bouwproject te bezoeken.

" We zijn samen onderweg  en zo is het goed ! "

Steunen kan op het rekeningnummer BE50 0011 2745 2218 van het Vermeylenfonds, met omschrijving 'GIFT'. Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar.

Wil je graag meer weten over het project, stuur dan een mailtje naar eliane.bonamie@telenet.be, voorzitter Vermeylenfonds Waarschoot/Lievegem