Vrij-spraak!

Vrij kunnen spreken, boeiende thema's onder de loep kunnen nemen, gedachten kunnen uitwisselen... Dat is het doel van dit jaarlijkse event in Antwerpen

2 Vrijspraak Post Lancering Cover Tekengebied 4 Kopie@2X

Verschillende gasten belichten allerlei invalshoeken rond een centraal gekozen thema. Dat kan zijn vanuit onderzoek, een expertise, persoonlijke ervaring...
En uiteraard krijgt ook het publiek de kans om zich te laten horen.
Naast de lezingen of debatten is er ook ruimte voor nevenactiviteiten als live muziek, expo's en allerlei creatieve uitingsvormen.
Vrijspraak is een initiatief van verschillende vrijzinnig humanistische organisaties in Antwerpen en staat open voor iedereen.