WEGGEEFACTIE

Wij geven 5 exemplaren weg van het boek Nieuwbakkers/Herbakkers! Wil jij kans maken op één? Schrijf dan een brief aan iemand op de vlucht. De jury uit het Nieuwbakkersteam duidt geheel objectief 5 winnaars aan. Veel schrijfplezier en succes!

Wedstrijdreglement

Mail je brief (max.1 A4) naar info@vermeylenfonds.be met als onderwerp “Brief aan iemand op de vlucht”.
Om het nog levendiger te maken stuur je ze voor 1 maart 2019 op naar Tolhuislaan 88, 9000 Gent t.a.v. iemand op de vlucht.

Vermeld duidelijk contactgegevens.

Door inzending verklaart de deelnemer geen bezwaar te hebben tegen publicatie van de ingezonden tekst.

De deelnemer vrijwaart de organisatoren van elke vorm van aanspraak of verantwoording voortkomende uit de publicatie van de inzending.

Het inzenden van het werk betekent dat de deelnemer de wedstrijdvoorwaarden kent en aanvaardt.

Voorwaarden:

- De inzender is de schrijver van de brief.

- Het werk is niet ouder dan twee jaar en niet eerder gepubliceerd, bekroond of bekend.

- Het werk is origineel en authentiek.

- Het werk heeft geen andere auteursrechten.

Uit de totaliteit van inzendingen zal een keuze gemaakt worden door een jury, bestaande uit 3 leden van Nieuwbakkers/Eeklo, Soraya Libert treedt op als voorzitter.

De leden van de raad van bestuur, het personeel van het Vermeylenfonds,  de leden van de jury en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname