Aanpassing decreet sociaal-cultureel werk

Sp.a, Groen en PVDA dienden op dinsdag 25 november een motie in tegen een voorstel tot decreet van de regering. Met dat nieuwe voorstel wilde de regering snel enkele wijzigingen doorvoeren aan het huidige decreet sociaal-cultureel werk, wat zeer nadelig zou zijn voor de sector. Dankzij de motie van de oppositie werd de behandeling van het voorstel tegengehouden in het Vlaams Parlement.

Katia Segers Knack Be

Katia Segers (Sp.a) copyright Belga

Het weerwerk heeft gewerkt!

Op dinsdag 26 november diende de oppositie een motie in tegen een voorstel van decreet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Marius Meremans (N-VA) riep een spoedbehandeling in om het voorstel zo op de agenda te krijgen en in spoed te kunnen behandelen, of in de woorden van de oppositie: holderdebolder door het parlement jagen. De motie werd aanvaard en er zal nu onderzocht worden of zij ook ontvankelijk is.

Wat de regering op tafel had gelegd, was dan ook onaanvaardbaar voor de sector. Wijzigingen vlak voordat het beleidsplan moet ingediend worden, zoals het afschaffen van subsidies voor etnisch-culturele organisaties (waarvan geen definitie te vinden in het decreet en die verkeerdelijk geframed worden als 'segregerend' en 'terugplooiend op zichzelf'), en het implementeren van een procedure waarbij de eindbeslissing over subsidies bij de minister zelf komt te liggen (willekeur en beoordelingen op ideologische gronden?). Ook juridisch zouden de verenigingen door dit voorstel in een moeras terechtkomen.

Lees hieronder het PERSBERICHT van de Federatie (belangenorganisatie sociaal-cultureel werk): 'Vlaamse Regering zet voortbestaan van 150 verenigingen op losse schroeven'