Over het Vermeylenf( )nds

Het Vermeylenfonds zet de kracht van taal, geletterdheid en culturele expressie in om de inclusieve samenleving te versterken.

De kracht van Taal, Geletterdheid & Culturele Expressie

Taal is meer dan communicatie alleen. In ons taalgebruik zitten ook onze identiteit, onze cultuur, onze sociale en economische verhoudingen vervat. Allen spreken we meer dan één taal: ons eigen dialect, onze spreektaal, de standaardtaal, eigen beeldtaal, eigen vormen van expressie ... Taal is gelaagd, net als onze identiteit. Vanuit die bevinding gebruiken we talen en culturele expressie als hefboom tot verbinding en sociale innovatie. Hoe kunnen we talen en culturele expressie inzetten om onze inclusieve samenleving leefbaar te maken? Hoe leren we talen een plaats te geven op de werkvloer, in het onderwijs, in de samenleving? Hoe gaan we om met beeldtaal, semantiek, polarisering, de digi-tale kloof? En hoe verhogen we de politieke en culturele geletterdheid?

Via expertise en sociaal-culturele projecten onderzoeken we de mogelijkheden van talen en expressies en ontrafelen we hun verbindende kracht.

Lees onze uitgebreide missie – visie

Een netwerk van bevlogen vrijwilligers

Het Vermeylenf(  )nds is een vereniging verspreid over Vlaanderen en Brussel. Onze talloze en begeesterde vrijwilligers organiseren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, met het centrale thema 'Taal' als leidraad. Samen dragen we ons steentje bij om de samenleving sterker, schoner en warmer te maken.

Vrijwilligers en nieuwe leden zijn steeds welkom om ons netwerk mee uit te bouwen!

Refelectie Over August Vermeylen Een Leven In Het Teken Van Taal En Verbinding Screenshot