DE GROTE DODENDANS

Na drie non-fictie boeken – ‘Naar Leutegemkermis’, ‘Toen was het leven nog heel gewoon!’ en ‘Sterke Vrouwen en Straffe Mannen’, waagt Luc Maddelein zich aan een eerste roman, nl. ‘De Grote Dodendans’.

Luc Pers D852788 Verkleind

Daarvoor baseert hij zich op het Eerste Wereldoorlog-dagboek van soldaat Omer Roegiers uit Waarschoot dat pas anderhalf jaar geleden boven water kwam.

‘Ik was werkelijk van mijn sokken geblazen toen ik dit dagboek las,’ stelt Luc. ‘Het dagboek loopt vanaf de eerste dag van de oorlog, dit is 4 augustus 1914, tot 9 maanden na de Wapenstilstand van 11 november 1918 en telt niet minder dan 750 handgeschreven bladzijden. De meeste oorlogsdagboeken werden geschreven door officieren, dokters, aalmoezeniers… Maar Omer Roegiers was een gewone arbeidersjongen die slechts tot zijn 7e naar school is gegaan. Ook bijzonder was dat hij ‘clairon’ was en met het muziekkorps van zijn regiment ondermeer in Parijs en in Londen concerten gespeeld heeft. Maar vooral: hij was socialist, antimilitarist, antiklerikaal en Vlaamsgezind, overtuigingen die hij niet onder stoelen of banken stak. Dat dit hem heel wat problemen heeft bezorgd hoeft geen betoog, ook al omdat Omer zeker niet op zijn mondje gevallen was én een plantrekker eerste klas.’

Kortom: dit dagboek overtrof alles wat Luc Maddelein reeds over de Eerste Wereldoorlog had gelezen, zodat het volgens hem doodzonde zou geweest zijn indien daar niet iets mee gebeurde.

‘Het zou een koud kunstje geweest zijn om uit dit dagboek de sterkste fragmenten te halen. Er via kaderstukjes extra tekst en uitleg te verstrekken rond een aantal thema’s zoals: de Frontbeweging, de onderwaterzetting van de IJzervlakte enz. En het geheel met foto’s te illustreren,’  vertelt Maddelein. Maar die aanpak had hij reeds bij zijn andere boeken toegepast, zodat hij de lat nu een flink stuk hoger wilde leggen.

‘Dit dagboek is zo uniek dat het meer verdiende, vandaar het idee voor een roman.

Juist. De herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog ligt ondertussen een jaar achter ons, zodat de vraag kan gesteld worden of hij niet te laat komt met dit boek? ‘Maar zijn we niet moreel verplicht over dit oorlogsverleden te blijven getuigen, zeker nu we terug in onrustige politieke wateren dreigen te verzeilen!’ stelt de auteur.

Een roman vormt ook een originele manier om een dergelijk dagboek te ontsluiten, en biedt volgens Luc Maddelein ook de mogelijkheid om een breder publiek te bereiken. Niet enkel de lezers die in de Eerste Wereldoorlog geïnteresseerd zijn, maar tout court iedereen die een sterk en ontroerend verhaal wil lezen. Een ander voordeel is, dat je als auteur dan de kans krijgt om via een kaderverhaal het boek relevant te maken voor de lezer van vandaag.

‘De Grote Dodensdans’ telt 330 blz., is rijk geïllustreerd met originele tekeningen, heeft een harde kaft en kost slechts € 25.

Per verkocht exemplaar gaat er € 5 naar een project voor blinde kinderen in Togo.

Het boek kan besteld worden door overschrijving op het Curieus rekeningnummer BE 71 9733 4752 5469 met vermelding ‘De Grote Dodendans’.

Het is uiteraard ook te verkrijgen op de tentoonstelling ‘WAARSCHOOT IN DE EERSTE WERELDOORLOG’ die aan dit boek is gekoppeld en in het Cultureel Centrum van Waarschoot, Nieuwstraat 8 bezocht kan worden op ZONDAG 10 NOVEMBER ‘19 van 10u tot 18u en op MAANDAG 11 NOVEMBER ’19 van 13u tot 18u.

De voorstelling van ‘De Grote Dodendans’ vindt dan weer plaats op vrijdag 8 november om 19u30 ook in het CC. De inleiding wordt verzorgd door David Troch, stadsdichter op rust en schrijver.

Een documentaire film over WOI, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt, wordt doorlopend vertoond. Jean Paul De Brabander (De La Vega, This can hurt) schreef hiervoor trouwens een originele soundtrack.