Bestel het boek 'DE GROTE DODENDANS'

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog ligt definitief achter ons. Dit betekent echter geenszins dat we de herinnering aan deze gruwelijke slachtpartij niet levendig moeten houden. Integendeel!

Cover Peter Back Dodendans

‘DE GROTE DODENDANS’

Een ontroerende roman gebaseerd op een uniek dagboek

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog ligt definitief achter ons. Dit betekent echter geenszins dat we de herinnering aan deze gruwelijke slachtpartij niet levendig moeten houden. Integendeel!

Dat was ook de overtuiging van gewezen provinciaal Curieus – verantwoordelijke Luc Maddelein, zeker nadat hij het werkelijk unieke Eerste Wereldoorlog-dagboek van soldaat Omer Roegiers in handen kreeg. Uniek omdat dit dagboek loopt vanaf de eerste dag van de oorlog tot 9 maanden na de Wapenstilstand van 11 november 1918 en niet minder dan 750 handgeschreven bladzijden telt. Even opmerkelijk: daar waar de meeste oorlogsdagboeken werden geschreven door officieren, dokters, aalmoezeniers, was Omer Roegiers een gewone arbeidersjongen die slechts tot zijn 7e naar school ging. Maar vooral! Omer was socialist, antimilitarist, antiklerikaal, vrijdenker en Vlaamsgezind, stuk voor stuk overtuigingen die hij niet onder stoelen of banken stak.

Luc Maddelein verwerkte de informatie uit dit oorlogsdagboek tot ‘DE GROTE DODENDANS’, een ijzersterke en ontroerende roman, die hij  in eigen beheer heeft uitgegeven. Via het kaderverhaal legt hij bij herhaling ook de link naar de nationale en internationale politieke actualiteit.

Luc is graag bereid om in uw afdeling een lezing te geven over de Eerste Wereldoorlog, waarbij uiteraard de klemtoon wordt gelegd op de unieke elementen uit het oorlogsdagboek van soldaat Omer Roegiers. Hij vertoont ook een indrukwekkend, 15 minuten durend documentair filmpje, waarvoor Jean-Paul De Brabander - de gitarist van ‘De La Vega’ en ‘This can hurt’ – de originele soundtrack componeerde.

Voor die lezing vraag Luc geen vergoeding, enkel de afname van tien van zijn boeken, plus verplaatsingskosten.

‘De Grote Dodendans’ telt 330 blz., is rijk geïllustreerd met originele tekeningen, heeft een harde soft touch-kaft en kost slechts € 25 (eventuele verzendingskosten niet inbegrepen). Het boek kan besteld worden door overschrijving van € 25 op het rekeningnummer van ‘Mensen In Nood’: BE 71 9733 4752 5469 , met vermelding ‘De Grote Dodendans’.

Per verkocht exemplaar gaat er € 5 naar de bouw van een schooltje voor blinde kinderen in Togo (Afrika), een project waar zijn partner Eliane Bonamie de trekker van is. We verwijzen in dit verband ook naar de website van het Vermeylenfonds waar je meer informatie over dit project kunt vinden.

Voor meer info: Luc Maddelein – 0477 47 58 73 – luc.curieus@gmail.com