De nieuwe DNG - naar de letter van het woord

We laten het boek niet los... Je kunt maar beter de trein nemen die voorbijkomt… en dat hebben we dan ook gedaan door op de kar van de Boon voor Literatuur te springen. Zo’n kans krijg je niet om de haverklap. Als sociaal-culturele vereniging die wil inzetten op de kracht van taal dan mogen we het “boek” zeker ook niet veronachtzamen. Met die literaire prijs heeft de Vlaamse Gemeenschap een duidelijk signaal. We laten het “boek” als belangrijk cultuurproduct niet los. Aan die aandacht voor het geschreven woord willen we ook onze bijdrage leveren. Het Vermeylenfonds wil de niet aflatende inzet voor de kracht van taal en emancipatie beklemtonen en deelt de publieksprijs uit voor fictie/non-fictie voor volwassenen. We maken er dan ook meteen een feest van. Op dit moment zijn er vijftien leesgroepen actief die de boeken van de shortlist onder handen nemen, bespreken, keuren en uiteindelijk kiezen wie de publieksprijs zal krijgen. De winnaar wordt door lezend Vlaanderen gekozen.

20231 V Cover

De nieuwe DNG gaat dus ook nu weer over wat ons en u rechtstreeks bezighoudt.
Lees hem digitaal hier of als je lid bent ontvang je hel ook in je bus.