Manifest: Vrijheid van protest in Gent

Op 8 september 2020 voerden 30 militanten van ACV en ABVV een symbolische actie. Zij deden dit bij de aanvang van het werkgeversfeest van VOKA. De actie gebeurde op de trappen van de Kinepolis. Met de boodschap “stop uw cinema” symboliseerden de actievoerders de realiteit waarbij de werknemers de economie doen draaien, ook in tijden van corona. De militanten vroegen respect en erkenning voor het dagelijks werk van werknemers. De actie was niet aangevraagd bij stad Gent. Ze verliep vreedzaam. Er was geen hinder op het openbaar terrein. Alle toenmalige coronamaatregelen werden bovendien gerespecteerd. En toch: de politie was er snel ter plaatse en drie maanden later volgden 2 GAS-boetes. “Een bijeenkomst in open lucht kan slechts plaatsvinden na een voorafgaandelijke toelating van de burgemeester”, was het verdict van de sanctionerend ambtenaar. De actie was legitiem en past binnen het recht op collectieve actievrijheid). Daarom hebben ACV en ABVV op 3 mei bij de politierechtbank beroep aangetekend (reportage AVS). De pleidooien volgen op 19 april 2022.

Protest Gent Gasboete

Campagne voor vrijheid van actie en meningsuiting

Niet elke organisatie heeft de middelen om zich te verzetten tegen een dergelijke GAS-boete. We willen doorheen onze rechtszaak en vooral samen met jullie een campagne voeren om 2 zaken te realiseren. Enerzijds het bewuste artikel 1 van het politiereglement aanpassen en anderzijds de GAS-boetes voor elke vorm van vrije meningsuiting uitsluiten. We willen graag zo veel mogelijk verenigingen, bewegingen en burgers die deze stad rijk is verenigen om dit doel te bereiken. We willen ook de Gentenaar betrekken en denken daarbij aan een informatie-avond, een petitie, … om zodoende het debat tot op de gemeenteraad te krijgen (met 1% van de Gentenaren kan dat).

Manifest vrijheid van protest

Als bijlage bezorgen wij jullie alvast een ontwerp van manifest omtrent deze zaak.  Sluiten jullie je ook aan bij onze campagne opdat de progressieve Stad Gent de vrijheid van meningsuiting en actievoeren respecteert? Onderschrijf dan het manifest via de onderstaande link. We plannen op 28 september met alle geïnteresseerden een overleg, om 16u30 in de Blaisantkerk, inschrijven of interesse ook graag meegeven via de link. Vragen of opmerkingen, contacteer ons gerust via vakbonden@rechtopprotest.be.

Inschrijven en interesse aangeven via https://tinyurl.com/w3t9arnd