NewB, de geboorte van een ethische bank

Beeld je eens een bank in die ethisch en coöperatief is ingesteld, waar iedereen iets te zeggen heeft, los van de bijdrage aan het kapitaal, waar winstbejag niet alles bepaalt, waar we zeker zijn dat ons geld, het geld op onze zicht- en spaarrekeningen, niet wordt geïnvesteerd in fossiele energie of in bedrijven die de mensenrechten schenden.

6546 Banner Newb 03 300X250 Nl V01

BERICHT VAN PROMOTIONELE AARD

Het zou wel eens kunnen dat … ja hoor, dat er binnenkort een ethische bank[1] wordt geboren

WAARSCHUWING OVER DE RISICO’S

NewB beschikt niet over een licentie als kredietinstelling en het is mogelijk dat het die nooit krijgt. De goedkeuring van het prospectus door de FSMA staat los van en heeft geen impact op de procedure voor een bankvergunning. Ze impliceert dus geen validatie van de gepastheid van deze operatie, van de levensvatbaarheid van het project dat wordt beschreven, of van het realistische karakter van het businessplan dat NewB voorstelt.

Investeerders lopen een verhoogd risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Dit risico is hoog omdat enerzijds de boekhoudkundige verliezen sinds de oprichting van de onderneming in 2011 jaarlijks zijn aangegroeid tot een totaal van € 10.732.632 op boekhouddatum 30/06/2019, en anderzijds omdat NewB geen aanwijsbare of historische ervaring heeft in de activiteiten van kredietinstellingen.

De coöperant zou voor een onbepaalde periode kunnen verhinderd zijn om zijn investering terug te trekken (zelfs langer dan de initiële geblokkeerde termijn van 3 jaar) terwijl de financiële situatie van NewB zou kunnen blijven verslechteren.

Als NewB na een periode van 3 jaar er niet in slaagt om de prudentiële solvabiliteitsratio’s te handhaven en/of om het break-evenpunt te bereiken dat nodig is om de neerwaartse trend van haar financiële en prudentiële situatie om te keren, zal NewB nieuwe fondsen moeten aantrekken of bij gebrek daaraan de activiteiten moeten stopzetten.

Voor zij inschrijven op aandelen moeten potentiële investeerders het volledig prospectus nauwgezet lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Waarschuwing van pagina 1 t.e.m. 3, Sectie 3 (Samenvatting) en Sectie 6 (Risicofactoren)).

Beeld je eens een bank in die ethisch en coöperatief is ingesteld, waar iedereen iets te zeggen heeft, los van de bijdrage aan het kapitaal, waar winstbejag niet alles bepaalt, waar we zeker zijn dat ons geld, het geld op onze zicht- en spaarrekeningen, niet wordt geïnvesteerd in fossiele energie of in bedrijven die de mensenrechten schenden.

Wel, zo’n bank zou binnenkort wel eens op de wereld kunnen komen: NewB.

NewB, dat is het waanzinnige project dat in 2011 werd bedacht door 24 organisaties uit het maatschappelijke middenveld. Zij werken sindsdien samen met 52.000 burgers en 130 andere organisaties om een banklicentie te verkrijgen en actief te worden als ethische bank in België.

Nu het klimaat op alle politieke agenda’s staat, met meer of minder overtuiging, blijken sommige banken nog altijd massaal te investeren in fossiele energie. Dat is wat BankTrack[2] aan de kaak stelt. BankTrack is een internationale organisatie met wortels in het maatschappelijke middenveld die haar pijlen richt op commerciële banken en de activiteiten die zij financieren. Zo wil BankTrack vermijden dat deze banken schadelijke commerciële activiteiten ondersteunen. Verschillende actoren hier in België nemen deze uitdaging serieus. Dat is in het bijzonder het geval voor NewB, dat wil bijdragen aan de ecologische en sociale transitie waar onze samenleving zo’n nood aan heeft.

Wanneer zou ik mijn geld eindelijk op een ethische zichtrekening kunnen zetten?

Begin 2019 diende NewB bij de Nationale Bank van België een licentieaanvraag in om een bank te worden. De Bankwet voorziet een termijn van 12 maanden vanaf de indiening van de licentieaanvraag waarin de NBB en de ECB een beslissing moeten nemen. Een periode waarin NewB ook aan de slag moet met allerlei taken en vereisten: de IT-infrastructuur aanpassen, een raad van bestuur samenstellen met maatschappelijke en financiële profielen, haar ethisch charter scherper stellen en ook … het vereiste kapitaal verzamelen om een licentie te krijgen en als bank actief te worden.

Op dat punt staat NewB nu. Om zo’n gedroomde bank te worden die spaardeposito’s mag verzamelen en kredieten mag uitreiken, moeten we dus kapitaal ophalen. Daarom heeft de algemene vergadering van NewB een mandaat gegeven aan de raad van bestuur om alles in werking te stellen om minstens 30 miljoen euro op te halen.

Hoe? Door de leden van NewB te mobiliseren, zowel de particulieren als de organisaties, maar ook investeerders en andere burgers die nog geen lid zijn maar vinden dat de tijd dringt om de ecologische transitie en de bijbehorende maatschappelijke uitdagingen te financieren.

Terwijl meer en meer mensen individueel hun best doen om hun afval te verminderen, biologische landbouw aan te moedigen en het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken, blijven de banken met ons geld (lonen en uitkeringen) onethische sectoren financieren. In België bedraagt het verzamelde spaargeld meer dan 270 miljard euro. Maar volgens eens studie[3] van Financité staat er minder dan 1% van dat bedrag op spaarrekeningen die aangeven dat ze ethische en duurzame projecten financieren.

Ik dus ook? NewB vormt een unieke kans om ons te scharen achter de oprichting van een ethische bank in België en om pioniers te worden (er werd al 60 jaar geen nieuwe bank vanaf nul opgericht). De kracht van een collectieve beweging kan het Belgische banklandschap echt veranderen, maar het succes van deze kapitaalcampagne hangt af van ons allemaal.

Kleine bijdrage of stevige investering? Eén beste vriendin of 20 goede maten? Alle hulp is welkom: sluit je aan bij deze beweging en spreek erover in je omgeving. Het is nu of nooit!

Nuttige info:

 • Alle info over deze campagne en de voorwaarden en risico’s van het aanbod bekijk je in de prospectus, beschikbaar op www.newb.be.
 • Op zoek naar communicatiemateriaal om over NewB te babbelen in je omgeving? Op naar https://acttochangebanking.newb.coop.
 • De fondsenwervingscampagne loopt van 25 oktober tot 27 november 2019.

NewB zal zowat overal in België opduiken, onder andere in Vlaanderen op deze data:

 • Oostende op 9/11
 • Deurne op 12/11
 • Gent op 13/11
 • Ronse op 15/11
 • Hasselt op 18/11
 • Lokeren op 19/11
 • Knokke op 21/11
 • Antwerpen op 23/11
 • Leuven op 25/11

Alle data zijn online op https://newb.coop/nl/blog.

INFORMATIE IN VERBAND MET HET AANBOD

Deze communicatie gaat over een openbaar aanbod van aandelen van NewB. Het minimumbedrag van het aanbod bedraagt € 30.000.000 verminderd met het totaalbedrag van alle inschrijvingen effectief vrijgemaakt gedurende de periode van het aanbod in aandelen van categorie C die niet door het huidige aanbod worden gedekt, en het maximumbedrag bedraagt € 35.000.000 verminderd met het totaalbedrag van alle inschrijvingen effectief vrijgemaakt gedurende de periode van het aanbod in aandelen van categorie C die niet door het huidige aanbod worden gedekt. Het aanbod wordt geopend op vrijdag 25 oktober 2019 en gesloten ten laatste op woensdag 27 november 2019 om middernacht. In dit kader zullen A-aandelen van € 2.000 en B-aandelen van € 20 worden aangeboden voor inschrijving. Het aanbod van A- en B-aandelen blijft beperkt tot België. We raden elke mogelijke investeerder aan om het prospectus te raadplegen – dat gedownload kan worden op www.newb.be - om alle mogelijke risico's en potentiële voordelen van een beslissing om te investeren in aandelen van NewB te kennen. De eventuele goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing inzake het openbaar aanbod van aandelen van NewB.

[1] Volgens de Europese Federatie van Ethische Financiers (FEBEA) gaat het om een bank die “het algemeen belang dient en het recht op krediet garandeert via een bankactiviteit die bestaat uit de verzameling van fondsen en de toewijzing van die fondsen als kredieten voor culturele, sociale en ecologische projecten.” Zo’n bank is ook duurzaam omdat ze “werkt binnen een perspectief van duurzame ontwikkeling en daarbij de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) als uitgangspunt kan nemen.” Het charter van FEBEA is te downloaden op www.febea.org. Link naar het charter: https://www.febea.org/sites/default/files/page-files/febea_charter_eng.pdf

[2] Zie BankTrack. “Banking on Climate Change”, 2019, p. 7. https://www.banktrack.org/article/banking_on_climate_change_fossil_fuel_finance_report_card_2019

[3] Bron: Financité. “L'investissement socialement responsable en Belgique”, 2019, p. 83.