70 jaar Universele Verklaring van de rechten van de mens.

In een wereld die snel verandert, is het goed dat er wetten in steen gebeiteld staan. Zo is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vandaag 70 jaar oud, maar nog even straf als op 10 december 1948. Geen enkele controversiële uitspraak zal daar verandering in brengen.

Als vrijzinnig humanisten willen wij het belang hiervan onderstrepen en opnieuw bekrachtigen.

Help mee. Mensenrechten hebben hier recht op.