Taal en sociale impact

Taal is meer dan communicatie alleen. In ons taalgebruik zitten ook onze identiteit, onze cultuur, onze sociale en economische verhoudingen vervat. Allen spreken we meer dan één taal: ons eigen dialect, onze spreektaal, de standaardtaal, eigen klanken, eigen vocabularium... Taal is gelaagd, net als onze identiteit.Vanuit die bevinding kijken we naar allerhande talen als hefboom tot verbinding en sociale innovatie. Hoe kunnen we talen inzetten om onze pluralistische samenleving leefbaar te maken? Hoe leren we talen een plaats te geven op de werkvloer, in het onderwijs, in de samenleving? Hoe gaan we om met beeldtaal, semantiek, polarisering, de digi-tale kloof? Via expertise en sociaal-culturele projecten onderzoeken we de mogelijkheden van talen en ontrafelen we hun verbindende kracht.