8 mei: waarom wordt het einde van WOII nooit herdacht?

Sis Van Eeckhout (VF Mol), auteur van het 'Boek der Kampen', begrijpt de algehele onverschilligheid in België ten aanzien van het einde van WOII, op 8 mei, niet. Geen reportages, geen feestdag, geen verhalen, ... niets dat ons eraan herinnert dat de oorlog 75 jaar geleden op deze dag eindelijk werd beslecht.

"Vraag aan onze schoolgaande jeugd (en aan onze leraars in opleiding én aan onze universiteitsstudenten) waar 8 mei precies voor staat...Vraag aan nogal wat volwassenen waar 8 mei nu precies voor staat....Vraag aan nogal wat politici waar 8 mei dan wel voor staat ? 

Ik denk/vrees dat de antwoorden ontnuchterend en zelfs verbijsterend zouden kunnen zijn. Want de historische context en de betekenis van 8 mei is in dit land volkomen van de kaart geveegd. Uit een totaal gebrek aan interesse ? Deels bewust ? "Die Tweede Wereldoorlog, ach...Zijn ze daar weer....Laten we die bladzijde maar omdraaien, laten we maar doen of er die nooit is geweest. Al dat gezeur en gezaag over die miljoenen slachtoffers, al die hedendaagse verwijzingen (indicaties) naar wat er decennia geleden is voorgevallen...'t Is nu wel genoeg geweest. Vijfenzeventig ton Rijn-zand erover".  
Dat moet zowat de redenering zijn. Meteen draaien we in dezelfde beweging ook maar de pagina van al die slachtoffers finaal om. De bladzijde van al die wereldwijde (ook Belgische) soldaten, politiek gevangenen, verzetslui, werkweigeraars, Joden, Getuigen van Jehova, zigeuners, homofielen, gehandicapten, journalisten, kunstenaars, doden, verminkten, familieleden van slachtoffers.... In België (Vlaanderen) dus geen nationale plechtigheden (niet alleen dit jaar, maar in geen jàren), geen historische beschouwing, geen aandacht in het onderwijs (dit zit niet in de eindtermen denk ik..), geen collectieve minuut van stilte en memorie. Laat staan dat er vanmiddag of vanavond één minuut dankbaar en respectvol applaus zou opklinken. Vijfenzeventig ton zand erover. Toch ? Neen, ik weiger deze pagina om te draaien, het hoofdstuk af te sluiten, het boek dicht te klappen. Uit respect voor al die mede-mensen die eindeloos geleden hebben, die hun idealen en hun engagement met de dood of hun gezondheid bekocht hebben, die 'neen' durfden zeggen tegen een verderfelijk regime dat gebouwd was op tereur, op racisme, op haat, op geweld, op verklikking, op dictatoriale macht, op massa-moord... Ik weiger de slachtoffers en al die te lijden hadden te vergeten. Ik weiger te vergeten wat er gebeurde, wat er morgen (vandaag ?) opnieuw dreigt te gebeuren en ook daadwerkelijk gebeurt. Misschien moeten we eens kijken hoe Nederland met deze verjaardag omgaat ! En een voorbeeld nemen. Laat het boek nog decennia lang openblijven !"

(Sis Van Eeckhout, VF Mol)

Oorlog Jpeg

IWM


Ook UA-rector Herman Van Goethem pleit ervoor om van 8 mei opnieuw een officiële feestdag maken. In zijn woorden (VRT NWS):

"Het is vandaag precies 75 jaar geleden, de val van het nationaal-socialisme, de triomf van de democratie en de mensenrechten, de basis van onze rechtsstaat en er is niks", stelt Herman Van Goethem verbouwereerd vast. "Dat heeft te maken met de Vlaamse kwestie, de problematiek van de repressie na de oorlog en zo voorts, kortom een moeilijke verwerking van de oorlog. Maar nu zijn we 75 jaar verder. Nu zouden we de Tweede Wereldoorlog toch op een goede manier mogen herdenken."

In tegenstelling tot België wordt er in Nederland wel aandacht besteed aan de bevrijding 75 jaar geleden! Neem een kijkje op de link hieronder.