August Vermeylen opgenomen in de Vlaamse canon.

Hoewel goede wijn geen krans behoeft, genieten we ervan dat die voortreffelijke wijn nog steeds met smaak genuttigd wordt. Of dat aan opulente eretafels dan wel aan keukentafels of cafétafeltjes gebeurt, maakt geen verschil. Wij kennen Augusts kleur, geur, smaak en afdronk. We kennen zijn en onze taak. We werken graag verder aan een beter Vlaanderen, voor iedereen.

August Vermeylen Opgenomen In Vlaamse Canon

"Vlaming zijn om Europeër te worden." Met die gevleugelde woorden gaf de socialist August Vermeylen (1872 – 1945) al zéér vroeg en op jonge leeftijd een internationale dimensie aan de Vlaamse ontvoogding. 

Als doctor in de geschiedenis, schrijver en kunsthistoricus, lag Vermeylen mee aan de wieg van het avant-gardistische tijdschrift Van Nu en Straks. 
Voor Vermeylen lagen de verbetering van de sociaal-economische omstandigheden van de Vlamingen en hun geestelijke verheffing in elkaars verlengde. Van 1930 tot 1933 werd hij de eerste rector van de vernederlandste Gentse universiteit. 

Om de artistieke, humanistische, socialistische en Vlaamse idealen van Vermeylen verder uit te dragen, werd in 1945, het jaar van zijn overlijden, het August #Vermeylenfonds opgericht, tot op vandaag één van de Vlaamse cultuurfondsen, samen met het #Davidsfonds, het #Willemsfonds en het #Masereelfonds.