Coronavirus in English, Français, عربي, ... èn voor mensen die laaggeletterd zijn

De website van Integratie & Inburgering verzamelt meertalige info over het coronavirus: posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige websites. Voor mensen die (anderstalig) laaggeletterd zijn maken VRT NWS en VRT Taal het heerlijk helder. Corona: wat mag wel, wat mag niet? Met dank aan de mensen van Basiseducatie, die ons erop gewezen hebben dat (anderstalige) laaggeletterden ook recht hebben op duidelijke informatie.

Arabisch

Informatie in alle talen en voor mensen die laaggeletterd zijn, vind je op de links hieronder