De verdwenen dorpen van Palestina - Expo georganiseerd door ACOD, De Markten en De Groene Waterman

In het syndicale middenveld groeit de internationale solidariteit met de Palestijnen: wereldwijd klagen steeds meer vakbonden de schendingen van de mensenrechten door Israël aan.

Ayn Hawd Copyright Johan Depoortere

In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Zuid-Afrika en ook in ons land leggen vakbondssectoren en -centrales collectieve solidariteitsverklaringen af. In Zweden, Turkije, India en de Verenigde Staten beantwoordden de vakbonden van de dokwerkers een aantal jaren geleden al de oproep van de Palestijnse vakbonden om het lossen en laden van Israëlische vrachtschepen te staken na het bloedige aanval op de vredesvloot ‘Gaza Freedom Flotilla”.

De oproep van Palestijnse kunstenaars voor een internationale culturele boycot tegen Israël vindt ook steeds meer gehoor in de kunst- en mediawereld. Als progressieve cultuurvakbond steunen we deze campagne: racisme, etnische zuivering, kolonisatie en apartheid mogen we simpelweg nooit tolereren. We maken onze steun ook concreet, met een protesttentoonstelling.

In mei zullen de camera’s op Eurovision 2019 in Israël gericht zijn. Dat festival zal zich letterlijk voltrekken bovenop de ruïnes van de verdwenen Palestijnse dorpen. Met een fototentoonstelling van journalist Johan Depoortere brengen we de misdaad voor het voetlicht die het Eurovisiesongfestival als feestelijk rookgordijn aan onze blik wil onttrekken.