Greet Pernet overleden (9/03/1957-26/04/2019)

Greet Pernet Il est bien court, le temps des cerises… Geboren in Schaarbeek op 9 maart 1957 overleden in Jette op 26 april 2019 Producer VRT Klara

Met het bestuur en de medewerkers blikken we dankbaar terug op de inzet van Greet voor het Vermeylenfonds.

Zowel in Wezembeek-Oppem als in landelijke bestuur maakte zij voor ons het verschil.

Dankzij vrijwilligers zoals Greet staat onze vereniging er, voor mens en samenleving met liefde voor taal en cultuur.

Greet was een intelligente en scherpzinnige vrouw in het bestuur! Die lopen dun gezaaid in het verenigingsleven.

We hopen dat de familie en de vrienden veel troost vinden in de mooie herinneringen.

Frederik Dezutter, directeur Vermeylenfonds


Familiebericht:

Greet Pernet heeft, na jaren moedige weerstand, de uitzichtloze strijd tegen haar slepende ziekte opgegeven, en is vreedzaam ingeslapen.

Van huis uit kreeg Greet de nieuwsgierigheid voor de wereld en cultuur mee.

De talen die ze mocht studeren, hebben haar leven verrijkt en haar hoofd en hart beroerd.

Na enkele jaren lesgeven, vond Greet bij Klara een vervullende job die perfect in het verlengde lag van haar belangstellingssferen.

Engagement in vrijwilligerswerk hield haar in balans.

Haar visie op de dingen toetsen aan die van familie en vrienden verbreedde haar horizon.

Greet probeerde "het kleine niet groter te maken dan nodig" en met de nodige humor in het leven te staan.

Lange en trouwe vriendschappen kleurden haar leven. Ze vond het belangrijk, van haar kant, er te zijn voor wie haar lief was — in goede en kwade dagen.

Dit alles gaf zin aan Greets veel te korte leven, en ze was er dankbaar voor.