Grootschalig onderzoek bij deelnemers aan sociaal-culturele activiteiten

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid lanceren onderzoekers verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven weldra een grootschalig onderzoek bij deelnemers aan sociaal-culturele activiteiten zoals ook wij deze organiseren.De studie wil een actuele kijk bieden op alle deelnemers aan sociaal-culturele activiteiten in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast wil het onderzoeken welke waarde deze activiteiten en de deelname hieraan heeft voor de deelnemers. Het onderzoek richt zich tot alle vormen van deelname, gaande van eenmalig of sporadisch deelnemen tot langdurig en/of vrijwillig engagement.In de week van 15 mei ontvang je als deelnemer, lid of vrijwilliger mogelijk een uitnodiging tot deelname aan dit onderzoek. Deze uitnodigingen zullen we vanuit Vermeylenfonds via mail / op onze activiteiten verspreiden. Maar je kan ook door de QR-code te scannen de vragen beantwoorden.De resultaten van dit onderzoek zullen een belangrijke bron van informatie vormen voor het sociaal-cultureel volwassenwerk in Vlaanderen en Brussel. Daarom alvast een warme oproep om de vragenlijst in te vullen!

04 Qr Code Survey

Ga hier naar het onderzoek via deze link.

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met Socius, voeren de onderzoeksgroep TOR – Vakgroep Sociologie aan de VUB en het HIVA aan de KULeuven momenteel een onderzoek naar de waarde en betekenis van sociaal-cultureel werk voor de participant.

Meer specifiek wensen de onderzoekers met dit onderzoek volgende vragen te beantwoorden:

1) Wie is de huidige participant aan sociaal-culturele praktijken?

2) Welke betekenis en waarde hecht die participant aan sociaal-culturele praktijken?

3) Hoe verschilt de betekenis en waarde van sociaal-culturele praktijken voor de participant naargelang diens sociaal profiel en aard van participatie?

Het onderzoek bestaat uit zowel een kwantitatief onderzoeksluik als een kwalitatief onderzoeksluik. Onze organisatie werd via een representatieve toevalssteekproef geselecteerd om deel te nemen aan het kwantitatief luik waarin deelnemers aan sociaal-culturele praktijken zullen worden bevraagd via een websurvey.

Wat houdt deze survey in?

De onderzoekers zullen in deze survey deelnemers onder meer vragen naar enkele socio-demografische gegevens en hun motieven, ervaringen en beleving inzake hun deelname aan sociaal-culturele praktijken. De survey hanteert voornamelijk gesloten vragen en wordt voorzien in drie talen (Nederlands, Frans en Engels). De survey kan makkelijk ingevuld worden via smartphone (een computer is dus niet noodzakelijk) en het invullen kan onderbroken worden. Invullen gebeurt bovendien anoniem en is vrijblijvend. Reken op ongeveer een twintigtal minuten voor het invullen van de vragenlijst.

Wat houdt dit voor jullie in?

De survey zal in de week van 15 mei worden gelanceerd en tot 30 juni invulbaar zijn. De bevraging zal online gebeuren en het onderzoeksteam zal alle nodige documenten (bv. uitnodiging en folder met link en QR-code voor de survey) enkele dagen voordien bezorgen. Voor de afname van de survey willen we beroep op jullie doen. Om een representatief beeld van onze deelnemers te verkrijgen, willen we onze deelnemers op de activiteiten zelf uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Op die manier kunnen personen die minder vertrouwd zijn met online surveys ook ondersteund worden bij het invullen van de vragenlijsten. Meer concrete informatie zal bij de lancering meegegeven worden.

Onderzoeksteam

VUB, onderzoeksgroep TOR – Vakgroep Sociologie - Dr. Jessy Siongers, Prof. Dr. Bram Spruyt

KU Leuven, Onderzoeksgroep HIVA - Dr. Lode Vermeersch

Jessy Siongers zal deze survey coördineren, indien extra informatie gewenst kan u haar contacteren op volgend nummer: +32 471 96 08 69 of via Jessy.Siongers@vub.be