Het Leesfonds

Kinderen die boeken lezen, verbeteren fors hun onderwijskansen. Kinderen die boeken lezen, vergroten sterk hun kansen voor hun latere loopbaan. Kinderen die boeken lezen, verrijken hun kennis, hun woordenschat, hun empathie. Het Leesfonds wil een dominosteentje zijn om te zorgen voor een leven lang lezen. Daarom geven we boekenpakketten cadeau aan mensen en organisaties die het leesvuur aanwakkeren bij kinderen en jongeren. Leesbevorderende organisaties, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, wijkorganisaties, kinderopvangen, ziekenhuizen, scholen: iedereen komt in aanmerking. Doet u ook aan leesbevordering in Vlaanderen of Brussel? Dien dan zeker een aanvraag in.

Het Leesfonds draagt bij aan een sterke, rijke en inspirerende Nederlandstalige leescultuur.

Het Leesfonds werd in 2022 opgericht binnen het kader van het Vlaamse Leesoffensief. Het is ingebed in de werking van de KANTL.

Missie

Het Leesfonds wil burgers, bedrijven en verenigingen/organisaties oproepen om bij te dragen aan leesbevorderingsinitiatieven door middel van donaties of op een andere wijze. Het richt zich daarbij in het bijzonder op kinderen en jongeren. Het Leesfonds kadert binnen het Leesoffensief en opereert in de schoot van de KANTL als aanvulling op het institutionele Nederlandstalige letteren- en leesbevorderingsbeleid in Vlaanderen.

Visie

Het Leesfonds wil de leescompetentie in Vlaanderen versterken met innovatieve, duurzame en impactrijke projecten die de doorgaande leeslijn ondersteunen. Het wil zo veel mogelijk jongeren helpen uitgroeien tot gemotiveerde, taalvaardige en literair competente volwassenen die ten volle kunnen deelnemen aan onze samenleving. Zo draagt het Leesfonds bij aan een sterke, rijke en inspirerende Nederlandstalige leescultuur.

Leesbevorderende organisaties, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, wijkorganisaties, kinderopvangen, ziekenhuizen, scholen: iedereen komt in aanmerking. Doet u ook aan leesbevordering in Vlaanderen of Brussel? Dien dan zeker een aanvraag in.