‘HOU ME VAST’

De nieuwe roman van Carolina Doom en Luc Maddelein. De opbrengst van de verkoop van ‘HOU ME VAST’ gaat integraal naar MENSEN IN NOOD, de eigen vereniging van Luc Maddelein waarmee hij mensen helpt die in armoede leven.

Cover Hou Me Vast

U kunt het met prachtige tekeningen geïllustreerde boek dat 254 blz. telt bestellen door overschrijving van € 18,5 plus € 5 verzendingskosten op het rekeningnummer van MENSEN IN NOOD – BE71 9733 4752 5469. Vergeet niet je adres te vermelden. Het boek kan desgevallend ook opgehaald worden. Meer info? luc.curieus@gmail.com – 0477 47 58 73

Enkele reacties van lezers: 

- In dit prachtig uitgegeven boek beschrijven de auteurs de dagelijkse realiteit van een mantelzorger, gedetailleerd en nauwkeurig. En ondanks de soms rauwe dialogen, zonder taboes, biedt het boek toch ook houvast en een lichtpuntje in de zwartste en meest confronterende momenten bij de zorg. Een aanrader voor zorgprofessionals en onderwijs en al wie met (Lewy body) dementie te maken krijgt en naar erkenning zoekt. Maar ook voor wie gewoon een sterk en ontroerend verhaal wil lezen. – Jurn Verschraegen – directeur Expertisecentrum dementie Vlaanderen

- ‘Ik heb het boek in één ruk uitgelezen. En dan moet je weten dat ik totaal geen lezer ben. ‘HOU ME VAST’ zal wis en zeker andere mantelzorgers een hart onder de riem steken. En hopelijk vormt het ook voor beleidsmakers een aansporing om dringend werk te maken van een vernieuwend en uitgebreider zorgbeleid.’ – Dieter Bogaert – stafmedewerker bewonerszorg in WZC Leiehome Drongen.

- ‘HOU ME VAST’ leest als een trein, grijpt je bij je nekvel vanaf de eerste bladzijde en laat je ontroerd achter, lang nadat je het hebt dichtgeklapt.’ - Kaat Flamée - manager kwaliteit en communicatie Familiezorg