In Memoriam

Hoewel hier terechtkomen uiteraard geen ambitie op zich mag zijn, eren wij op deze plek graag onze medestanders die van ons heengegaan zijn. Hier vind je mensen die zich vrijwillig en onbaatzuchtig voor het Vermeylenfonds inzetten en die hetzij door hun inzet, hetzij door hun persoonlijkheid - of vaker nog door beide - ons nauw aan het hart liggen en een leegte laten.

Arsene

Woensdag 23 juni laatstleden is weer een vriend van weleer voorgoed afgereisd.

Onze lieve vriend Arsène Van Eenaeme is na een lange periode van ziekte overleden.

Hoewel velen onder ons wisten dat Arsène zwaar ziek was, komt zijn overlijden toch nog onverwacht. Je blijft altijd maar hopen zeker?

Ofschoon “meneer den apotheker” zich in velerlei middens begaf, was hij toch vooral bekend binnen het Vermeylenfonds.

Sinds 1976 was hij actief als secretaris van het Vermeylenfonds Gentbrugge en in 1990 werd hij voorzitter van de provinciale geleding Oost-Vlaanderen. Toen ikzelf in 2000 stopte als voorzitter van het Vermeylenfonds Gent werd hij in 2003 bereid gevonden om de fakkel over te nemen en één van de grootste afdelingen van het Vermeylenfonds te leiden. Soms ook wel te “lijden”, want de hele culturele sector was aan het veranderen, andere structuren werden vooropgesteld en alles verliep niet zomaar van een leien dakje. Maar Arsène volharde en bleef het voorzitterschap waarnemen tot 2019. Daarnaast was hij ook lange tijd lid van de Raad van Bestuur en het Dagelijks bestuur van ons Fonds. Maar ondertussen liet zijn gezondheid het ook al geruime tijd afweten.

Toch ging Arsène door. Zo kenden we hem, als een vriendelijke, charmante mens, maar ook als een volhouder die door zijn belezenheid, kennis en filosofische wijsheid zijn medemens iets trachtte bij te brengen en tot een hoger niveau te tillen. Een zware opdracht.

Arsène en zijn echtgenote Thérèse hadden bovendien een brede culturele en sociale interesse: theater, muziekuitvoeringen, politieke debatten, noem maar op… niets ontsnapte aan hun aandacht en ze genoten ten volle.

Daaraan is nu een einde gekomen. Je mag rusten Arsène, je “taak” is volbracht.

Het Vermeylenfonds wil Thérèse en de andere nabestaanden zijn oprechte blijken van medevoelen aanbieden en tegelijk heel veel sterkte toewensen en hoopt dat de vele herinneringen aan deze rechtschapen en beminnelijke man enige verlichting mogen zijn bij dit grote verlies dat hen treft.

Fred Braeckman
Ere-Voorzitter Vermeylenfonds Gent