#Karma Hotel: gesprekken over het nut van langdurige opsluiting achter tralies

Is de gevangenis écht een hotel? Hoe komen mensen in detentie terug van deze vakantie? En waarom gaan mensen die een crimineel feit pleegden überhaupt naar de gevangenis? ​Op deze en andere vragen probeert Karma Hotel een antwoord te formuleren in het kader van de Nationale dagen van de Gevangenis.

Karma Hotel


Altijd in quarantaine. Kan u het zich inbeelden? Gelukkig maar van niet. Op 20 november lanceerden het Geuzenhuis en August Vermeylenfonds samen de campagne "KARMA HOTEL" en klagen via verschillende kernfiguren onze huidige vorm van detentie aan.

Is de gevangenis écht een hotel? Hoe komen mensen in detentie terug van deze vakantie? En waarom gaan mensen die een crimineel feit pleegden überhaupt naar de gevangenis? Op deze en andere vragen probeert Karma Hotel een antwoord te formuleren.

De wijze waarop de buitenwereld de lockdown heeft ervaren, geeft ons een aanknopingspunt om te sensibiliseren en het in vraag stellen van het nut van een gedwongen (langdurige) opsluiting van gevangenen. Het biedt enig inzicht in de leefwereld van personen in detentie.

In de periode van 20 november tot 6 december 2020 zijn de verschillende gesprekken gratis online te volgen. 

www.karmahotel.org
Petronella

Schrijf je hier in voor het gesprek met Petronella!

Barbara Callewaert gaat in gesprek met filmmaker Petronella Van Der Hallen. Ze studeerde in 2020 af aan het RITCS met de film ‘O’, over de mentale en fysieke impact van het gevangenschap. Van der Hallen praatte in de ontwikkelingsfase met gedetineerden in zes verschillende gevangenissen en verfilmde de mentale en fysieke impact van het gevangenschap.

126141233 130128398904004 4766303259943574359 O

Schrijf je hier in voor het gesprek met Ellen Van Pelt!

Tom Cools gaat in gesprek met auteur Ellen Van Pelt. Ze werkte een tijdlang als psycholoog. Ze woont en werkt in Antwerpen. Ze is bestuurslid bij PEN Vlaanderen en danst Argentijnse tango. Ellen publiceerde korte verhalen in verschillende literaire tijdschriften. In 2015 publiceerde ze Drift, haar debuutroman die genomineerd werd voor de Longlist Hebban Debuutprijs 2016. In november 2020 verschijnt Deze wereld is geen ergernis waard, haar biografie over Roger Van de Velde.

Hans Claus

Schrijf hier in voor het gesprek met Hans Claus!

In Karma Hotel hebben we Hans Claus te gast, gevangenisdirecteur van de strafinrichting Oudernaarde en auteur van ‘Achter de tralies’, over het leven in de gevangenis.

Hans Claus en Farah Focquaert (prof.dr. in de Wijsbegeerte UGent) schreven een Open Brief over het disfunctioneren van ons huidige detentiesysteem. Mensen achter tralies stoppen, leidt niet tot betere burgers. Integendeel. We moeten af van de grote gevangenissen met hun dikke muren en prikkelarme cellen en onze aandacht richten op kleine detentiehuizen waar gedetineerden goed worden voorbereid op re-integratie en resocialisatie. Alleen dan maken we onze samenleving echt veiliger.

Kaat Hermans

Schrijf je hier in voor het gesprek met Kaat Hermans!

Kaat Hermans is een signaalwerker bij de Dienst Outreachend Werken in Gent. Ze heeft een felle mening van de betere soort, eentje gebaseerd op haar eigen omgeving en degene waar ze dagelijks mee wordt geconfronteerd. Een mening om naar te luisteren. Daarnaast heeft Kaat Hermans een vlotte pen en dat wil nog wel eens haar geestelijke gezondheid en humeur redden van de schrijnende toestanden die ze dagelijks ziet. Haar kortverhaal over haar strijdlust is sinds kort gepubliceerd in het boek van Relaas.

Natalie Aernoudts

Schrijf hier in voor het gesprek met Natalie Aernoudts!

Advocaat Natalie Aernoudts deelt haar visie op het thema detentie, femicide en meer

Farah Focquaert

Schrijf je hier in voor het gesprek met Farah Focquaert!

Farah Focquaert is professor wijsgerige antropologie verbonden aan UGent en Bioethics Institute Ghent. Zij is expert in de filosofie van de vrije wil en straf, van psychiatrie en ethiek en is ook mededirecteur van het netwerk Justice Without Retribution en vicevoorzitter van de ethische commissie van het Belgische Forensic Psychiatric Center (FPC).

Kh Q Petronella1

De Nationale Dagen van de Gevangenis (NDG) zijn een initiatief van een aantal pluralistische groeperingen en organisaties. Ze willen over de Belgische situatie binnen de gevangenismuren informeren en de dialoog hieromtrent stimuleren.
Ontdek alle activiteiten hier, en schrijf u in voor om gratis op de hoogte gehouden te worden van toekomstige gesprekken. 
Beluister de podcasts via Spotify, herbekijk de gesprekken op www.karmahotel.org en volg ons op Facebook om steeds op de hoogte te blijven.