Kevin Amse gekroond tot huispoëet

Kevin Amse wordt de huispoëet van het Vermeylenf( )nds. Je zal hem dus regelmatig zien terugkeren op deze website met nieuwe gedichten, verse filmpjes en andere woordspelen. Ook zal hij als ambassadeur van onze jaarlijks terugkerende Slam Poetry wedstrijd SPRAAKBRAAK zijn schouders zetten onder de uitbouw van ons poëzie- en slam-netwerk. Afdelingen mogen hem trouwens steeds contacteren voor een optreden of een andere poëzievraag.

Een korte biografie

Kevin Amse is een humorvolle woordkunstenaar die actuele met persoonlijke thema’s verbindt en daar diverse prijzen mee won in de poëziewereld. Hij won de Belgische teamslam 2016, behaalde een derde plaats op het Belgisch kampioenschap 2017 en mocht twee keer kalibreren op het Europese kampioenschap poetry slam (2016 – 2017). Hij publiceerde gedichten in het literaire tijdschrift Deus Ex Machina. Momenteel werkt hij aan een avondvullend programma waarin poetry slam en comedy elkaar ontmoeten.

Amse deelde het podium o.a. met Buddy Wakefield, Typhoon, Akwasi, Wim Helsen en Carmien Michels. In 2017 was hij te horen op de eerste Belgische poetry slam langspeelplaat, die in beperkte oplage op vinyl verscheen.

Over poetry slam zelf zegt hij in een interview met Knack Online: “Ik heb het gevoel dat veel mensen niet tevreden zijn met de stand van zaken in de wereld en slammers vaak de vinger op de zere wonde leggen. Er hangt altijd iets revolutionairs en gemoedelijk rond een poetry slam avond. Een soort magie die je enkel snapt als je erbij bent geweest.”

Check ook https://kevinamse.wordpress.com/

Spraakbraak

Wij interviewden Kevin in het laatste nummer van ons tijdschrift dng (het volledige nummer vind je onderaan onze homepage)

Kevin, je bent klassiek poëet en ‘slammer’. In welke zin vullen die twee elkaar aan?

Kevin Amse: “Ik houd enorm van Poetry Slam; ik kan op een directe en confronterende manier een publiek aanspreken en zo schrijf ik ook mijn teksten. Er zit veel ritme en rijm in, ik gebruik vaak woordspelingen, alliteraties en andere schrijftechnieken. Wanneer ik klassieke poëzie schrijf, neem ik meer de tijd om mijn zinconstructies te formuleren. Ik probeer een gevoel over te brengen in scherpe, beeldende en mooie taal. Het gebeurt vaker dat je een gedicht enkele keren moet lezen om alles volledig in je te kunnen opnemen. In mijn recenter werk laat ik de twee echter in elkaar overlopen. Zo ga ik in ‘De waarheid is gelogen’ de poëtische toer op met zinnen zoals: voor mij zat de waarheid (…) / in dagen dat stilte als een gespannen boog doorheen ruziënde ouders zwierf.”

Hoe komt een Slam-tekst bij jou tot stand? Waar haal je je inspiratie?

“Mijn slam teksten zijn steeds een combinatie van twee factoren. Enerzijds haal ik inspiratie uit mijn leven en mijn leefomgeving, anderzijds kijk ik naar wat er op bredere schaal in de actualiteit gaande is. Die twee zijn vaak aan elkaar te koppelen en bovendien zijn de thema’s vaak erg herkenbaar.”

Je loopt al een tijdje mee in het parcours, welke ontwikkelingen zie jij (niet) in de wereld van de Poetry Slam? Wat mis je?

“Ik zie zowel enkele positieve als negatieve tendensen in de Belgische Poetry Slam scène. Mijn grootste gemis is iets waar er op hoger niveau gelukkig wordt naartoe gewerkt namelijk professionalisering. Ik zie dat het ieder jaar groter en volwassener wordt. Wat ik helaas ook zie is dat er door de jaren heen versplintering en ruzie’s ontstaan tussen bepaalde podia. Maar dat is denk ik iets wat altijd bij een proces van groei gebeurt; op een gegeven moment is het gevoel van verbondenheid in een kleine scène weg en maakt dat plaats voor een kouder, groter circuit.”

Je bent leerkracht zedenleer in het secundair onderwijs. Gebruik je poëzie en Poetry Slam soms bij je leerlingen? Hoe reageren zij daarop?

“Ik denk dat mijn leraarschap mijn teksten meer beïnvloedt dan omgekeerd. Ik ben iemand die van nature uit heel betrokken is en ik volg de actualiteit al heel lang op de voet. Thema’s die ik in mijn lessen gebruik schemeren soms ook door in mijn poëzie. Daarnaast merk ik wel dat door op zoek te gaan naar scherpe formuleringen over een thema, ik die scherpheid ook voor een klas durf te formuleren. Maar gezien ik in het lager onderwijs sta, komt de thematiek uit mijn teksten zelden aan bod in mijn lessenpakket.”

Wat is je meest onbescheiden, megalomane literaire ambitie? Hoe ver zit je op die weg?

“Ik heb enkele grotere projecten voor ogen waartoe ik al concrete stappen heb gezet. Dan denk ik aan een debuut als dichter waarin zowel rauwe slam teksten als klassieke poëzie instaan. Ook een avondvullend programma als cabaretier waar ik comedy en Poetry Slam door elkaar laat stromen, staat in mijn droomlijst. Ik ben bij beide een pak op weg. Zo heb ik ongeveer 20 minuten materiaal van mijn avondvullend programma als afgewerkt geheel dat ik nu al try-out en ik heb al een pak gedichten klaar waarvan er reeds enkele gepubliceerd zijn in een literair magazine.”

Als je één woord mag gebruiken voor de liefde die je voelt voor taal en poëzie: welke is dat dan?

“Taalleemte.”