Leuven, een politieke en sociale geschiedenis.

Jaak Brepoels, gepensioneerd leraar geschiedenis, lid van ACOD onderwijs, lid van het Vermeylenfonds - Leuven, gewezen Sp.a schepen van Leuven en auteur van het sociale boek "Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn?”, komt er zijn nieuw boek over de politieke en sociale strijd in Leuven voorstellen.

Jacques Brepoels

Wil je meer te weten komen over:
* Het ontstaan van de vakbonden, de socialistische mutualiteit en de coöperatief ,,De Proletaar” in Leuven
* Waarom herdenken wij 18 april 1902?
* Waarom stond de wieg van het socialisme in Kessel-Lo?
* Wie was Prosper Van Langendonck?
* Was Eduard Remy naast stijfselfabrikant ook een weldoener?
* Waarom telde Leuven vroeger 79 gangetjes?
* Wanneer en waarom verdwenen de waterpompen en werden ze vervangen door een waterleiding? … en nog veel meer.

1 juni 2023 om 14:00
Locatie: Het ,,Achturenhuis”
Maria Theresiastraat 121
Leuven

We zien je graag daar en dan.

Gratis toegang.