Lezing door Prof. BRUNO DE WEVER over HET VERZET IN BELGIË TIJDENS WO2

De geschiedenis van het verzet is complex, divers en tegenstrijdig. De naoorlogse herinnering doet vaak geen recht aan die geschiedenis. Het ene verzet krijgt een zichtbare plek in de herdenking terwijl het andere verzet tot vandaag onzichtbaar blijft.

Lezing door Prof. BRUNO DE WEVER over HET VERZET IN BELGIË TIJDENS WO2

op 11/11/2023

Programma:

Globaal genomen is er in België bovendien een andere herinnering aan het verzet boven en onder de taalgrens.
De lezing belicht de ontwikkeling van het verzet tijdens de oorlog, met oog voor de verschillende vormen van verzet en de politieke en sociale achtergrond.
Ook de ontwikkeling van de verzetsherinnering na de oorlog wordt belicht.

Georganiseerd door:

Roeselare

file?fle=72082&resize=2&mde=7&ssn=&orl=1