Liever revolutie dan oorlog!

Tot nu toe ontbrak een grondige studie van de ISAOL. Treffend wordt het profiel geschetst van de Internationale Socialistische Anti-Oorlogsliga (1931-1939) en wordt er dieper ingegaan op de evolutie van inzake pacifisme, antimilitarisme, dienstweigering en antifascisme.