Maandrang

Festival van het poëtische verlangen

Dng 2023 4

ALS EEN DAAD VAN LIEFDE...

Poëzie kan mensen samenbrengen. Kan ons helpen ons verbonden te voelen met de plaats waar we wonen. Kan een manier zijn om culturele verschillen te overbruggen en een gevoel van eenheid en begrip te creëren. Poëzie biedt ons een manier om onze gevoelens en gedachten te uiten en te delen. Helpt ons onze emoties te verwerken en te begrijpen. Poëzie kan ons helpen
onze menselijkheid te begrijpen en te waarderen, onze empathie te vergroten, onze creativiteit te stimuleren en ons te helpen kritisch te denken over onszelf en de wereld om ons heen. Ze kan ons helpen een meer vervullend en betekenisvol leven te leiden.
Als poëzie dat allemaal vermag, dan kunnen we niet anders dan mensen met gedichten te verblijden. Met het meerdaagse Mechelse stadsfestival Maandrang willen we poëzie de plaats geven die het verdient, tussen de mensen, als een middel tot verrijking en verbinding. We willen zowel jong en oud bereiken, en willen ook die groepen van mensen bereiken die anders minder snel
met poëzie in aanraking komen zoals mensen in armoede, mensen in woonzorgcentra en nieuwkomers.

Als een daad van liefde brengen we poëzie naar de mensen toe.
Tom Cools