Nationale manifestatie voor een humaan asielbeleid

Vermeylenf( )nds en andere organisaties/individuen werken samen in een Asielcoalitie die ijvert voor menselijkheid, empathie en een visie op lange termijn. (zaterdag 2 februari 2019)

Nationale manifestatie voor een humaan asielbeleid

In januari en februari 2018 betoogden duizenden mensen in Brussel tegen het uitwijzingsbeleid van de regering Michel en staatssecretaris Francken. Ook daarna werd in Gent, Steenokkerzeel, Brussel, Charleroi, Luik,... actie gevoerd tegen het repressieve asielbeleid. Duizenden burgers uit het ganse land geven dagelijks onderdak aan vluchtelingen of zijn actief in solidariteitsorganisaties.

Helaas zijn de repressieve acties tegen vluchtelingen en migranten enkel verder toegenomen. Vluchtelingen en migranten worden op straat, in stations en op parkings opgepakt. Kinderen worden opnieuw opgesloten in gesloten centra. Mawda, een kleuter nog, vond de dood. Organisaties en individuen die hulp bieden, worden vervolgd. De N-VA wil zelfs niet dat België het VN-verdrag rond migratie onderschrijft, Trump en Orban achterna. Intussen groeit de dreiging van extreem rechts. 

We mogen dit niet lijdzaam aankijken en ondergaan. Een jaar na de grote betogingen in Brussel roept de Asielcoalitie op voor een nationale manifestatie in Gent. Zo willen we ook in Vlaanderen de solidariteit zichtbaar maken. 

Wij willen een humaan asiel- en migratiebeleid. Een beleid dat mensen verbindt in plaats van tegen elkaar opzet. Een beleid dat een halt toeroept aan het opbod van racisme en haat dat het samenleven in gevaar brengt. We gaan resoluut voor solidariteit en gastvrijheid.

Wij komen op voor:

- De onmiddellijke stopzetting van de jacht op migranten en vluchtelingen, al dan niet op doorreis in ons land;
- De onmiddellijke stopzetting van gedwongen uitwijzingen en de sluiting van alle gesloten centra;
- Een einde aan de criminalisering van migranten, vluchtelingen en solidaire burgers. Neen aan de Achterhuiswet en soortgelijke projecten;
- Een einde aan Fort Europa. Geen push-backbeleid, geen vluchtelingendeals met ondemocratische en dictatoriale regimes; 
- Een warme en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die mensenrechten respecteert en gericht is op integratie, regularisatie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en mensen zonder papieren;
- Waarheid en gerechtigheid voor Mawda en andere slachtoffers van het uitwijzingsbeleid;
- De systematische veroordeling van racistisch geweld en uitspraken, ook als die door politie of overheden gebeuren.

Start manifestatie: 13u30, Kramersplein, 9000 Gent

Organisatie: Asielcoalitie. De Asielcoalitie is een samenwerking van tientallen solidaire en gastvrije organisaties - waaronder Vermeylenfonds - en individuen.