Onder één hoedje: Hoe Slam Poetry Creatief Schrijven en het Vermeylenfonds samenbracht

Creatief Schrijven - de landelijke amateurkunstenorganisatie die iedereen ondersteunt die graag schrijft of wil schrijven – is al 15 jaar bezig met “Slam Poetry”, een niche-genre dat langzaam maar zeker de mainstream bereikt. Het feit dat het Wereldkampioenschap in september 2022 in Brussel zal plaatsvinden, was de aanleiding om hun hele Belgische netwerk samen te roepen. Bedoeling was ook om het hele gebeuren rond Slam Poetry meer bottom-up te laten gebeuren, meer vanuit de ‘slam poets’ zelf. Dat kwam Hind Eljadid ter ore, zelf slam poet én projectcoördinator bij het Vermeylenfonds. Het werd de start van een boeiende samenwerking.

Frederik Dezutter, directeur van het Vermeylenfonds: “Natuurlijk was ik meteen enthousiast. Werken rond Slam Poetry zit knal in de missie van het Vermeylenfonds, namelijk de kracht van taal inzetten om de inclusieve samenleving te versterken”. Hind vult aan dat de focus van het Vermeylenfonds nu ligt bij de communitybuilding van de lokale initiatieven die met Slam Poetry bezig zijn. Concreet organiseren die regionale voorrondes die uitmonden in het Belgisch Kampioenschap dat dit jaar in november zal plaatsvinden in de Beursschouwburg in Brussel. Bij die voorrondes zijn er overigens nog meer sociaal-culturele organisaties betrokken, zoals Slam Aleikum van VOEM, wat leidt tot nog meer vruchtbare samenwerkingen.

Wat is Poetry Slam???

Poetry Slam is de competitieve versie van performance dichtkunst. De nadruk ligt zowel op het schrijven als het performen. Binnen een bepaalde tijd (vaak 3 minuten) en in een aantal rondes dragen de podiumdichters hun werk voor met het nodige gevoel voor podium en ritmiek. Het publiek en/of een jury bepalen welke slamdichter de beste is. Tijdens het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam nemen de beste slammers van het land het tegen elkaar op.

Het is dat Belgisch kampioenschap dat al in 2021 mee georganiseerd werd door het Vermeylenfonds. Dat was toen een huzarenstukje want dat moest in amper drie maand tijd in elkaar gebokst worden. Hind Eljadid is vol lof over de bakken expertise bij Creatief Schrijven en de intensieve samenwerking die toen groeide tussen Hanna Desmet (projectmedewerker bij Creatief Schrijven) en het hele team van het Vermeylenfonds. Het was “aandoenlijk wat er dankzij de liefde voor taal, voor gesproken woord en voor de community mogelijk werd”, zegt Hind. Op haar beurt is Hanna heel tevreden dat het Vermeylenfonds erin slaagt om de -overwegend jonge- community van slam poets in Vlaanderen op een stevige manier te ondersteunen.In die communitybuilding zitten verschillende aspecten. Zo is er vooreerst een professionalisering van lokale groepen, waardoor die bijvoorbeeld artiesten correcter gaan vergoeden, gaan inzetten op het creëren van meer podiumkansen e.d. Daarnaast is het zaak om de banden met de Franstalige scene aan te halen. Er is dit jaar zelfs voor het eerst een Duitstalige voorronde, zodat alle landstalen aan boord zijn. Die meertaligheid is heel belangrijk voor het Vermeylenfonds. Tegelijk groeit er een dynamiek die hen aanzet om ook over andere muurtjes te kijken. Ze krijgen vragen van bibliotheken, scholen, gevangenissen enz. Het gaat dus om verbinding maken op vele aspecten, wat het uitermate boeiend maakt.

Creatief Schrijven bereidt intussen het WK Poetry Slam voor - dat tussen 26 en 28 september plaatsvindt met een finale in Kinepolis Brussel - en wil daar maximaal ook de Belgische community bij betrekken. Ze doen dit notabene in samenwerking met het Willemsfonds. Dit toont dat het absoluut mogelijk is om een concurrentiedenken te overstijgen en elk vanuit de organisatorische eigenheid samen aan iets te werken. Het zorgt voor win-win’s op vele fronten.

Als een bijkomend voordeel van zo’n samenwerking geeft Frederik aan dat de mensen die binnen lokale Slam Poetry-groepen actief zijn ook een nieuw elan geven aan sommige van hun eerder ‘klassieke’ lokale groepen, wat niet altijd evident is. Ook internationaal kiest men overigens steeds meer voor een meer horizontale structuur, merkt Hanna op.Je doet dit als organisatie niet zomaar, duidt Frederik. Je moet controle en structuur ondergeschikt maken aan het spontane en het onverwachte, wat zeker niet elke organisatie gegeven is. Geweldig om zien is trouwens dat “inclusie” geen issue meer is, het gebeurt gewoon. Het brengt allerlei types mensen samen. Zo zie je dat wat er leeft in de samenleving heel snel realiteit wordt binnen het verenigingsleven.

En het beleid? Hanna ziet alvast nog groeimarge: “Slam Poetry is moeilijk te positioneren in het beleid. Het valt niet binnen de klassieke hokjes in de literatuur. Dat is enerzijds een zegen, maar zorgt er tegelijk wel voor dat het voor financiering tussen stoelen en banken valtFrederik voegt er meteen een oproep aan toe aan de Vlaamse minister van Cultuur: “Investeren in Slam poetry is investeren in het vrije woord 2.0., in kritisch burgerschap én een rechtstreekse boost in democratie. Je wapent mensen om zich uit te drukken over zichzelf en over de samenleving.”Kortom: een samenwerking die ervoor zorgt dat de toekomst wagenwijd open ligt voor de Slam Poetry in België!


Lees hier het artikel in De Federatie.org

We zijn heel tevreden dat het Vermeylenfonds de overwegend jonge community van slam poets zo stevig ondersteunt
Hanna Desmet - Projectmedewerker Creatief Schrijven