Onvoltooid Verleden - Documentaire

In de documentaire ‘Onvoltooid verleden’ tonen we hoe drie rechtstreekse getuigen van de geschiedenis van het nazisme en de holocaust in dialoog treden met drie geëngageerde jongeren die zich verzetten tegen de toenemende dehumanisering en ontwrichting van onze samenleving. Welke aspecten uit het verleden mogen we niet uit ons geheugen laten verdwijnen? Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen en versterken in onze weigering om de andere kant uit te kijken, wanneer vandaag steeds meer mensen en bevolkingsgroepen het slachtoffer worden van uitsluiting, haat en ontmenselijking?‘Onvoltooid verleden’ daagt ons uit om te voorkomen dat onze democratische samenleving wordt bedreigd en ontmanteld.

Docu Onvoltooid Verleden Website

Nadat we voor de documentaire 'Onvoltooid verleden' naar het Fort van Breendonk trokken wijdden we een debat met jongeren en getuigen aan de vraag: 'Wat leren we uit het verleden dat ons helpt en aanvuurt om onze democratische grondrechten en universele mensenrechten op vandaag ondubbelzinnig te verdedigen'.

Het was een geanimeerde en leerrijke ontmoeting tussen toekomst en verleden, en een fijne samenwerking voor het Vermeylenfonds, Victoria Deluxe en het Fort van Breendonk.

credits

‘Onvoltooid verleden’ is een project van het August Vermeylenfonds & Victoria Deluxe i.s.m. het Fort van Breendonk.

Met: Henri Heimans
Zindzi Tillot Owusu
Jos Vander Velpen
Neslihan Dogan
Sis Van Eeckhout
Ouimaimae Akhayad

Concept: 
Dominique Willaert
Annelies Joostens
Frederik Dezutter

Camera:
Sander Invid Boone
Sipan Hota
Gerold Van Tieghem

Montage:
Sander Invid Boone
Dominique Willaert

Met dank aan:
Bieke Schutijser
Herbert Beyers
Ivo Janssens

Vermeylenf( )nds vzw 
Tolhuislaan 88 
9000 Gent

www.vermeylenfonds.be