Samen werken in Togo

Togo ligt in West-Afrika en is één van de armste landen van de wereld. Het staat op de 167e plaats op een totaal van 189 landen op basis van indicatoren zoals armoede, analfabetisme, onderwijs, levensverwachting en volks-gezondheid.Reeds sedert 2010 zet Eliane Bonamie er zich in voor de realisatie van een aantal projecten zoals expertise uitwisseling met 9 scholen voor kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen en jongeren met een visuele beperking en de bouw van een dorpsbasisschool en latrines voor 80 wees-en verlaten kinderen in Kpalou.Ik neem jullie graag mee in mijn verhalen en beeldmateriaal, dit tijdens het aperitief- op- zondag 30 juli om 10u30 in het kunstatelier Kruy3-Kruyweg 3 te Sint Laureins. De deuren zijn open om 10u.

Togo Kids