Antipode - Hind Fraihi

Hind Fraihi heeft een zeer verdienstelijke poging gedaan om als duidingsjournaliste een zo breed mogelijk publiek te helpen inzicht en kritische appreciatie op te bouwen in een wereld die duidelijk in verandering is: de suprematie van ‘witte kolonisering’ taant snel en de onderlinge afhankelijkheid in een mondiale context moet kunnen gedacht en besproken worden om er een breed, inclusief wervend verhaal uit te distilleren.De nieuwe megabedrijven in de ICT wereld van vandaag lijken daarop in te spelen, maar verdienen momenteel vooral oneindig veel geld door de informatie te manipuleren en de gebruikers van de netwerken in hun zwakke consumentenpositie op te zetten tegen elkaar vanuit een vernauwde individualistische identiteitsbeleving.Fraihi houdt het bij analyse en formuleert geen suggesties rond die nieuwe wervende verhalen die we, inclusief en verbindend, zouden kunnen uitwerken om in de geglobaliseerde wereld samen aan alternatieven te werken. Maar politici en wakkere burgers kunnen de analyse van Fraihi zeker aanwenden om stappen op dat pad te zetten.extract uit boekrecensie - Rik Pinxten

Hind Fraihi

Antipode - Hind Fraihi


Het is pas wanneer ze gisten op een voedingsbodem van frustratie, woede of angst, dat ze kunnen doorschieten naar extremisme. Het is dan ook niet langer in de marges van onze snel veranderende samenleving dat er extremistische visies worden aangehangen. Zelfs het 'evenwichtige midden' valt er steeds meer aan ten prooi. Gevoed door de brandversnellers van de sociale media ontpopt de ene groep zich tot de antipode van de andere. Zo ontstaan rijkgeschakeerde mozaïeken van oude linkse en rechtse standpunten, identitarisme, dekolonisatie, islamisme, de coronapandemie en de klimaatopwarming. Met complotdenken en een focus op de infame jaren '30 bijna als vaste prik.

Antipode is een intelligent en gelaagd essay over excessen en polarisering. Hind Fraihi neemt de hete hangijzers van extreemrechts, islamisme, ecologisch extremisme en woke-extremisme onder de loep.

Referentie:

Extra korting voor onze leden: mail philippe@vermeylenfonds.be voor je code!

Antipode