Theaterproductie Landding

​Een initiatief van het Vermeylenfonds RSL. Met uitdrukkelijke dank aan OKAN Roeselare - Wereldklasse en het MSKA, presenteren wij u de theaterproductie : LANDDING

Landding… Landing. Gestrand? Geland? Beland? Eén ding staat vast: Deze leerlingen komen met bagage, een geschiedenis verspreid over vele landen. Nu landen ze hier… En maken wij deel uit van hun land-ding… We vormen samen een diversiteit aan nationaliteiten, maar ook aan karakters... Dit is een ontdekking van de aard van de mens, maar ook de aarding met de omgeving, of net de ontaarding… In welke aarde kiemt jouw zaadje het best? Bij wie voel jij je goed? Waardoor ga je iemand aardig vinden, of onaardig?

In dit OKAN-project (Okan staat voor Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers) onthalen de leerlingen òns op een kennismaking met hun talenten. Ze laten zien dat hun bagage uit meer bestaat dan het loslaten van het hen bekende. Zij zijn elk hun eigen individu, met hun talent, creativiteit en persoonlijkheid. Tijdens een repetitieproces van een kleine twee maanden onderzochten de leerlingen deze vragen, daagden ze elkaar en zichzelf uit om de grenzen van hun durf op te zoeken. Via woord, beweging, muziek en dramatische werkvormen stimuleerden ze elkaar in het vinden van zelfvertrouwen en expressie. Fasten your seatbelts, we’re getting ready for landding.


Regie: Mieke Wylin Acteurs en muzikanten: Adam Abumarasa, Sarkis Archinak, Dimitrios Dimou, Jason Edoho, Stephanie Edoho, Marko Horvath, Abdulrahman Ibrahim, Fahad Iqbal, Hasham Iqbal, Igor Keplin, Sakhidad Noori, Khatira Omari, Kinga Wyrozumski allen van OKAN Roeselare – Wereldklasse !

Met medewerking van Tom Ternest.


Inkom 10 euro - 5 euro voor AVF leden alsook korting voor mensen met een vrijetijdspas.

op vrijdag 10 mei 2019 om 20.00u in zaal Komedie van CC De Spil in Roeselare.

AVF Roeselare - vermeylenfonds.rsl@outlook.com