Togolese Samenwerkingsprojecten

Togo ligt in West-Afrika en is één van de armste landen van de wereld. Het staat op de 167e plaats op een totaal van 189 landen op basis van indicatoren zoals armoede, analfabetisme, onderwijs, levensverwachting en volks-gezondheid.Reeds sedert 2010 zet ik (Eliane Bonamie) er mij in voor de realisatie van een aantal projecten zoals expertise uitwisseling met scholen voor kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen en jongeren met een visuele beperking en de bouw, in 2020-2021, van een basisschool met 3 klaslokalen voor 80 kinderen in het dorp Kpalou. De komende 2 jaar wil ik werk maken van twee belangrijke projecten:

Togo 2

  1. Een samenwerkingsproject met 9 scholen in het kader van onderwijs en opvang voor kinderen en jongeren met een visuele beperking: expertise uitwisseling, aankoop specifieke didactische materialen zoals braillepapier, pichten, brailletabletten en pennen, mobiliteitsstokken, rekenborden, laptops met brailleleesregel, leesplanken, muziekinstrumenten, leesbrillen en stagiaires.De kostprijs van dit alles wordt geraamd op € 7000!
  2. Voor de school in Kpalou willen we absoluut nog latrines bouwen, dit zijn toiletten zonder watervoorziening,’ des toilettes à compost’. Indien we 5 latrines in de nabijheid van de school laten bouwen door de dorpelingen dan kunnen die meteen ook door hen gebruikt worden. Hiervoor is een bedrag van 5000 € nodig. Tenslotte is het ook nog de bedoeling om jaarlijks bij de opstart van het nieuwe schooljaar een nieuw pakket uniformen en schrijfmateriaal voor de 80 (wees/verlaten) kinderen ter beschikking te stellen: 1000 €. Op middellange termijn willen we ook nog een ‘chateau d’eau’ realiseren, waarmee we de twee aangrenzende dorpen van water kunnen voorzien. Geraamde kostprijs: 6000 €.

Voor de watervoorziening zoeken we een financiële samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, departement ’mondiale solidariteit’.
Alvast bedankt om mijn vraag in overweging te willen nemen.

“We zijn samen op weg en zo is het goed!”.

Eliane Bonamie
Verantwoordelijke van het Togo samenwerkingsproject. Eliane.bonamie@telenet.be

BE76 0012 5943 8195 met vermelding project Togo
Of indien je een fiscaal attest wenst: BE 50 001-1274522-18 van vzw A.Vermeylenfonds, met de vermelding: GIFT 2