August Vermeylen: een leven in het teken van taal en verbinding.

Reeds 150 jaar terug zag August Vermeylen voor het eerst het levenslicht. En al erg vroeg schitterde datzelfde daglicht de Brusselse Ket ook een heel duidelijke visie voor ogen die hij meestal in bijzonder solide essays samenvatte. Het Vermeylenfonds actualiseert hem graag, elke dag opnieuw. Actief én faciliterend. Wat hij - net voor hij overleed - omschreef als 'De Taak', nemen wij geëngageerd op ons. Dat we op de ene plek met de hogedrukspuit het stof verwijderen, neemt niet weg dat het hier en daar gewoon volstaat een swiffertje te hanteren. Sommige dingen blijven - eenmaal afgestoft - immers zeer waardevol. Hoe we dat realiseren kan je in een korte impressie van 22 minuutjes via de link onderaan op YouTube bekijken.

Refelectie Over August Vermeylen Een Leven In Het Teken Van Taal En Verbinding Screenshot

Verbinden, verbreden en verdiepen. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Taligheid, culturele expressie en geletterdheid is wat we iedereen toewensen. Zo schuiven we op naar die broodnodige inclusieve samenleving.

Om zijn 150ste geboortedag gepast te vieren, werden in het Huis Herman Teirlinck (een goede vriend van August Vermeylen) op een zowel interessante als mooie én gevarieerde wijze zijn teksten geactualiseerd, voorgedragen, gespiegeld en geïnterpreteerd. Nadien gingen we op pad en keken we of August Vermeylen visionair dan wel voorbijgestreefd is.

We danken iedereen die eraan meewerkte: de kunstenaars en de biograaf voor hun bijdrage en het Huis van Herman Teirlinck voor hun medewerking, inzet en vlekkeloze organisatie.

Hartelijk bedankt!