Wanneer we spreken over kolonisatie

Eerste boek over de kolonisatie door Congolese historici / expo 'Notre Congo/Onze Kongo', de ontmaskering van de Belgische koloniale propaganda

GEEN OUDERWETSE EXPO, MAAR EEN MODERN INTERACTIEF PROJECT

De tentoonstelling “Notre Congo/Onze Kongo”, de ontmaskering van de Belgische koloniale propaganda, biedt een reeks iconografische en audiovisuele documenten uit de koloniale Belgisch-Congolese periode. Via beeld en klank pogen wij de bezoeker te laten begrijpen hoe de verschillende propagandakanalen om het koloniale gebeuren een rechtvaardiging te geven werkten. De stelselmatige en eentonige herhalingen van slogans liggen aan de bron van het collectieve gebrek aan bewustzijn over de kolonisering. De gevolgen van die beeldtaal en die verklaringen kan je ook vandaag nog steeds voelen: de stereotypen en vooroordelen over de vertegenwoordigers van de landen uit het zuiden en hun inwoners blijven hardnekkig doorwerken.

“STERFT GIJ OUDE VORMEN EN GEDACHTEN…”

De koloniale propaganda heeft het denken van hele generaties Belgen vergiftigd. Gedurende een lange tijd heeft die propaganda voor velen de enige beeldvorming gevoed over Congo, en ruimer genomen over Afrika, bij gebrek aan beter. De tentoonstelling “Notre Congo/Jullie Kongo” wil deze vaststaande dogma’s ontmaskeren via de ultieme vraag: hoe kunnen we de valstrikken ontmijnen van al die leugenachtige, verleidende en vervormde spiegelbeelden, los van de verbijstering, de verontwaardiging en nu en dan, de humor.


“De tentoonstelling Notre Congo-Onze Kongo handelt dus niet over de reële geschiedenis die zich in feite heeft afgespeeld, maar over de geschiedenis van het koloniale denken in België en de mythes van de propaganda. Elke politieke, economische, religieuze of sociale propaganda is een proces van vervreemding. De bedoeling is immers in het brein van een grote massa een aantal ideeën en waarden te verspreiden teneinde overtuigingen en gedragingen te beïnvloeden. En de min of meer ingewikkelde instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn teksten en beelden.

De eventuele eerlijkheid van de  ontwikkelaars en agenten van de propagandamachine doet hier niets ter zake. Het feit dat zij zelf overtuigd en  trots waren op hun medewerking aan het “grootse” koloniale gebeuren houdt achteraf geen rechtvaardiging in voor hun doel, methodes en gebruikte taal in die periode. Die beeldvorming verdient in vraag te worden gesteld in functie van het onderscheid dat men moet bewaren tussen realiteit en verbeelding, tussen Waarheid en leugen”. (Jean-Pierre JACQUEMIN)        

HOEGAARDEN: opening 11/4 om 14u in het Kapittelhuys in Hoegaarden (11 tot 30/4)

Open elke woensdag van 14 tot 18u

Elke donderdag: nocturnes tussen 18 en 21u

Zaterdag en zondag: van 13 tot 18u

(begeleide groepsbezoeken op andere momenten: op afspraak) contact: tentoonstelling.Congo@gmail.com  (0474.257263)

  • Op dinsdag 17/4 om 20u: lezing door Professor Guy Van Themsche (VUB)
  • Film + Ronny Mosuse : woensdag 25/4 in het Paenhuis in Hoegaarden.

De toegang tot tentoonstelling en randactiviteiten is gratis. Catalogus: 6€

Info: tom@vermeylenfonds.be