Welke maatregelen nemen we tegen het coronavirus?

Er begint beweging te komen in de mogelijkheden voor vrijwilligers- en afdelingswerk. Deze beweging blijft momenteel nog beperkt, maar er kan toch al één en ander gebeuren.

Woensdag 3 juni nam de Nationale Veiligheidsraad beslissingen in het kader van de start van fase 3 van het afbouwplan dat aanvangt vanaf 8 juni. Ook bepaalde culturele activiteiten kunnen terug worden hervat mits inachtneming van specifieke bepalingen. Informatie over deze bepalingen vind je hier.

De basisvoorwaarde van heropstart: Alle activiteiten die terug hervat worden, moeten voldoen aan veiligheidsvoorwaarden. Deze worden door De Federatie – onze belangenverdediger – gebundeld in een gids, waarover meer in de tekst hieronder.

We onderscheiden 4 verschillende fasen in de opstart voor activiteiten in onze sector:

 1. Vanaf 8 juni zijn mogelijk:
  1. Alle activiteiten zonder publiek (denk aan bestuursvergaderingen, …)
  2. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen professionelen en amateurbeoefenaars
  3. Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 20 personen (een kleine activiteit kan dus, mits aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan, zoals social distance van 1.5 meter)
 2. Vanaf 1 juli zijn mogelijk:
  1. Alle activiteiten met zittend publiek tot maximum 200 personen (lezingen, theater, …)
  2. Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 50 personen.
 3. Vanaf 1 augustus zijn mogelijk:
  1. Activiteiten met meer dan 200 personen publiek
  2. Op basis van een tool waarmee je de risico’s van je evenement kan inschatten, die begin juli ter beschikking zal komen
 4. Heel grote massa-events zullen ten vroegste pas vanaf 1 september terug mogen

Hoe kan de afdeling haar activiteiten veilig weer hervatten? Socius en De Federatie werkten aan een coronagids om ons hierdoor te gidsen. Deze kan je downloaden op de website www.coronagids.be en zal algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers bevatten, evenals ondersteunend materiaal. Zo zal je zelf concrete richtlijnen kunnen uitwerken voor je groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegengaan.

Wil je als afdeling iets organiseren? Laat ons dan graag weten welke activiteiten je wilt opstarten. 

Verzorg jou en je medemens.

Het VF-team