HERBEKIJK de interviews: 'Yaya na leki' gedissecteerd: over België, Congo, roots en de strijd voor gelijkwaardigheid

Moussa Don Pandzou en Lieven Miguel Kandolo brachten samen dit jaar Yaya na leki uit, een van de belangrijkste boeken dit jaar verschenen. Hoe voelt het om als zwarte Belg, met roots in de kolonies, op te groeien in België anno nu? Hoe voer je de gezamenlijke en toch eenzame strijd voor gelijkwaardigheid? En welke gevechten kies je uit? Op een doordachte en toegankelijke manier schrijven ze hierover brieven naar elkaar en delen ze hun doordachte visie.

20210412 110406

Don en Lieven willen tijdens deze reeks van 4 online activiteiten nog dieper ingaan op enkele onderwerpen: De Congocommissie, religie, diversiteitsmoeheid en privileges. Eerst lezen ze hun brieven hierover voor, daarna gaan ze met elkaar in gesprek. En ze doen dat op hun manier: met heel veel respect voor elkaar en met veel nuance en inzicht.  

 
1.       Yaya na leki - De Congocommissie - 04/05/2021 om 20 uur


Het afgelopen jaar was er heel wat te doen rond de Congocommissie, en terecht. Zelfs zestig jaar na de onafhankelijkheid moet er nog steeds werk gemaakt worden van een gezonde relatie tussen België en zijn voormalige koloniën.  
Hoe kijken Lieven en Don naar de Congocommissie? Vinden ze dat de diaspora voldoende wordt betrokken? En wat zouden zij anders aanpakken?


2.       Yaya na leki – Een moslim in de diaspora - 11/05/2021 om 20 uur


De ramadan is een belangrijke maand voor moslims want is voor hen de sleutel tot een werkelijke en oprechte dankbaarheid, een moment ook waarop de rijken de armen helpen. Door sommige christelijke mensen met Congolese wortels zullen moslims evenwel met een zekere achterdocht bekeken worden. 
Hoe ervaren Don en Lieven hun religie? Hoe kan er meer verbondenheid gecreëerd worden tussen de verschillende  geloofsgemeenschappen? En hoe denken zij dat jongeren naar religie kijken? 


3.       Yaya na leki – Diversiteitsmoeheid

Altijd maar dezelfde boodschap moeten verkondigen tegen racisme en discriminatie, en toch zo weinig weerklank vinden, zo weinig vooruitgang boeken. Geen wonder dat er al eens wat diversiteitsmoeheid optreedt, dat de batterijen al eens plat geraken.

Hoe gaan Lieven en Don om met diversiteitsmoeheid? Waar putten ze energie uit? En hoe kunnen we samen bondgenootschappen smeden?

4.       Yaya na leki – Zijn ook wij gepriviligieerd?

Er is sinds Black Lives Matter heel wat te doen geweest rond privileges op basis van huiskleur. Over privileges op basis van opleiding of op basis van wat je bezit wordt er veel minder gepraat.

Hoe kijken don en Lieven naar privileges? Voelen zij zichzelf gepriviligieerd? En hoe kunnen we de diversiteit binnen de diversiteit vertalen in een verscheidenheid aan stemmen in het dagelijks leven, het publieke debat en het beleid?

Yaya Na Leki