wijwijwij.zorg kaartjes te koop in nieuwe pop-up galerij !

ART Ghent - een pop-up galerij in de Brabantdam waar je kunstwerken kunt kopen - in allerlei vormen, kleuren, hoedanigheden, prijzen, betekenissen... - kwam eind december tot leven. Kunstenaar Ben Benaouisse heeft de pop-up galerij opgericht, houdt ze open, cureert en verkoopt er werk van zeer uiteenlopende kunstenaars. Maar ook de kaartjes en posters van onze wijwijwij.zorg campagne - die Ben voor ons ontwierp - kan je er vinden! Allen spoedig daarheen!

Artghent8

Ben Benaouisse


Alles begon met onze wijwijwij.zorg actie - een campagne die we samen met Ben Benaouisse opstartten ten voordele van het Gentse Solidariteitsfonds en de (w)Armste Week. Ben ontwierp voor ons het wijwijwij.zorg - logo op lege kaartjes en posters.

Daarna vroegen wij aan verschillende kunstenaars om zich volledig los te laten op onze wijwijwij.zorg kaartjes en affiches, en er hun ding mee te doen. Tekeningen, schetsen, waterverf, stift, verkreukeld papier ... de kaartjes en posters veranderden in artistieke werkjes die we verkochten (en nog steeds verkopen) op onze website wijwijwijz.org.

Intussen is de (w)Armste Week voorbij en hebben we een mooi bedrag kunnen schenken ten voordele van armoedeverenigingen en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen.

Maar daar bleef het niet bij. Ben Benaouisse - kunstenaar en beweging - startte eind december met een pop-up shop in de Brabantdam: ART GHENT. Kunstwerken van talloze en uiteenlopende kunstenaars is er te vinden, aan allerlei prijzen en voor iedereen beschikbaar. Meteen kwam het idee om ook onze wijwijwij.zorg kaartjes en posters er een plek te geven. Je kan ze nu zowel op de website wijwijwijz.org als in ART GHENT terugvinden en aankopen. Ga zeker langs bij Ben want het loont de moeite! Hetzelfde geldt voor de kunstenaars die hun werk graag in ART GHENT willen verkopen. Mail Ben, geef een belletje, ga langs!

ART GHENT
Open van 10u-13u & 14u-17u
Na 17u op afspraak

Waar? Brabantdam 64 9000 Gent
Email? artghent.ben@gmail.com
Tel? 0497 46 44 17

Artghent7

Artghent10

Artghent2

Artghent5

Artghent6

Artghent9

Bert Van Waes

131110542 836967047081630 2644408981217817203 N 1

Kon Ik Maar Met Jouw Hand In De Mijne 1 2

Kon Ik Maar Met Jouw Hand In De Mijne 2 2

Kaartjes Met Tekengerief

Een warme samenleving houdt in dat we zorg dragen voor elkaar. Dat willen wij met onze campagne onder de aandacht brengen. Krachten bundelen verdubbelt onze weerstand. 
 
Zorg voor iedereen in de zorgsector die sinds het begin van de pandemie dag en nacht klaar staat voor het opvangen van duizenden COVID-patiënten, lange uren maakt, verlofdagen inlevert en zelf risico loopt op een besmetting.

Zorg voor de talloze werknemers in de woonzorgcentra, waar het alle hens aan dek is om het virus buiten te houden en tegelijk vereenzaming en isolement tegen te gaan.

Zorg voor het onderwijzend personeel, dat in deze moeilijke schoolcontext zorg draagt voor onze kinderen, hun noden en welbevinden.

Zorg voor armoedeverenigingen en vrijwilligers, die nu hand in hand de dagelijkse armoede bestrijden, mensen opvangen waar sociale instanties uitvallen, voedselpakketten uitdelen en daklozen ondersteunen.

Zorg voor de bloedende culturele sector, voor de talloze kunstenaars en artiesten die zwarte sneeuw zien.

Zorg voor iedereen die last heeft van vereenzaming, te kampen krijgt met financiële problemen of plots geconfronteerd wordt met psychisch lijden.

Wij, wij kiezen voor zorg.
Zorg voor onszelf en zorg voor elkaar.

Krachten bundelen verdubbelt onze weerstand!