Missie

“Wat betekenen vrijheid en gelijkheid wanneer de macht in handen is van het rijkste 1%?

Hoe organiseren we solidariteit in deze oneerlijke wereld?


En toch!... De wetenschappelijke vooruitgang heeft onze slagkracht verhoogd; armoede, milieu- en sociale problemen aanpakken, we zijn ertoe in staat. De rede gidst ons naar het uiteindelijke doel, dat ethisch is: een ieder de mogelijkheid te bieden een ‘mens’ te zijn, in de volledigste en edelste betekenis.”

Binnen deze visie bouwen we als sociaal-culturele vereniging aan een wereld die warm en duurzaam is. Een plek waar schoonheid, ontmoeting en verbondenheid primeren. Een vrijhaven voor de eigenzinnige mens.

(naar August Vermeylen: ‘De Taak’)

Vermeylenenco Jpeg


Het AVF is een sociaal-culturele vereniging die mensen met elkaar verbindt in de Vlaamse gemeenschap. Honderden actieve vrijwilligers vormen de massieve onderbouw van dit netwerk, dat zich engageert in volgende ambities:

Mensen op een laagdrempelige manier aanzetten tot participatie aan kunst en cultuur. Maar ook het omgekeerde: kunst en cultuur tot bij de mensen brengen.

Een op emancipatie en duurzaamheid gericht socialistisch gedachtegoed uitdragen, waarbij sociaal-economische tendensen in vraag worden gesteld.

Zich actief inzetten voor een duurzame relatie met onze planeet, waarbij ecologische bewustwording een prominente plaats inneemt.

Een Vlaams cultuurfonds van wereldburgers zijn, die diversiteit en interculturalisme vormgeven in onze activiteiten.

Bouwen aan een open en sociaal bewogen vrijzinnig humanisme, waarin niet het wij-zij denken, maar verbondenheid de kern vormt en waarin de gedachten van de eigenzinnige mens vrij zijn.

Mensen ondersteunen om zich op een democratische wijze te verenigen rond de gedrevenheid voor een gelijkwaardige samenleving.