Missie

Vermeylenfonds zet de kracht van taal, geletterdheid en culturele expressie in om de inclusieve samenleving te versterken.

“Een volledige cultuur wordt niet uit den grond gestampt: zij groeit. Groeit van binnen naar buiten. In trouwe samenwerking kan een elk er het zijne toe bijdragen; door zelftucht, en wil om gróót te zijn; een ‘mens’!” 

August Vermeylen - De Taak, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Januari 1945

Visie

Vermeylenfonds versterkt de democratische, inclusieve en solidaire samenleving in Vlaanderen en Brussel. Ons netwerk van vrijwilligers, netwerkpartners en leden vormen de bouwstenen van onze sociaal-culturele vereniging. Samen houden we de vinger aan de pols in de samenleving; onze vrijwilligers weten wat er leeft en bouwen bruggen tussen gemeenschappen. Zij bepalen de inhoud en de uitstraling van onze werking. Onze sociaal-culturele initiatieven geven vorm aan humanistische en vrijzinnige waarden zoals solidariteit, emancipatie, gelijkwaardigheid en vrijheid van denken. Onze focus ligt op taal, geletterdheid en culturele expressie. Een hogere geletterdheid (in al haar vormen) helpt volwassenen en jongeren zich beter te ontwikkelen en bevordert hun deelname aan de samenleving.

We hanteren daarbij de uitgebreide en verdiepende definitie van UNESCO:

“Het vermenigvuldigingseffect van geletterdheid versterkt mensen en maakt het hen mogelijk om volwaardig te participeren aan de gemeenschap. Op die manier kan men bijdragen tot het verbeteren van het samenleven. Geletterdheid is een drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling en vergroot zo de participatie aan de arbeidsmarkt. Het verbetert de voedingsgewoontes en de gezondheid van kind en gezin. Het vermindert armoede en verbreedt de kansen in het leven. Naast de conventionele betekenis van lees-, schrijf- en rekenvaardigheden, is geletterdheid ook te begrijpen als identificatie, begrijpen, interpretatie, creatie en communicatie in een snel wijzigende digitale, tekstgemedieerde informatiesamenleving.”

Ook culturele expressie creëert verbinding met de samenleving waarin je leeft, als een vorm van bevragen en inspirerend onderzoeken. Het zijn creatieve uitingen (woordkunst, fotografie, muziek, beeldende kunsten, …) van groepen, individuen en gemeenschappen, waarbij ervaringen, ideeën en emoties aan de basis liggen, met of zonder culturele producten als gevolg (gebaseerd op definitie EU). Culturele expressie helpt ons de wereld door een andere bril te zien, de ander te ontmoeten in zijn eigenheid, respect en waardering op te brengen voor verschil in cultuur, rituelen en tradities. Culturele expressie kent waarde- noch vooroordelen. Het is de meest uitgelezen plek om te leren kijken, luisteren en voelen. Literatuur, beeldtaal, digitaal, meertaligheid: dit zijn de taal-instrumenten waarmee we de geletterdheidsvaardigheden en de culturele expressie verkennen, delen en aanscherpen.

We mobiliseren vrijwilligers en leden om met uitgekiende proefprojecten de superdiverse en rijke culturele samenleving te versterken. We zetten burgers, gemeenschappen en overheden aan om de handen uit de mouwen te steken en moeilijke samenlevingsvraagstukken voluit aan te pakken. We creëren bewustwording rond taal- en geletterdheidsdrempels bij kansengroepen, maken cultuur toegankelijk en verhogen cultuurparticipatie. We beschouwen onze doelstelling als een mensenrecht.