Geschreven woord

Auteurslezingen, interviews, leesclubs en debatten behoren tot onze activiteiten gestoeld op het geschreven woord. Vermeylenfonds reikt niet toevallig jaarlijks de Publieksprijs uit voor de Boon Literatuurprijs.